Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. september 2008
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
En upprustning av stambanan är akut
Finansministern och statsministern har ifrågasatt den samhällsekonomiska nyttan av satsning på spår. I miljöpartiets förslag till statsbudget och i vår järnvägsmotion finns upprustning av södra Stambanan med.
Jag håller helt med Nils Fransson (fp) om att en upprustning av den södra stambanan är akut. I miljöpartiets förslag till statsbudget och i vår järnvägsmotion finns därför denna upprustning med. Kapacitetsbristen och eftersatt underhåll av befintliga spår är ett av de största problemen för järnvägen idag. Jag hoppas därför att Nils Fransson lyckas utöva påtryckningar på sin egen regering att prioritera järnvägen. Både finansministern och statsministern har ju ifrågasatt den samhällsekonomiska nyttan av satsning på spår i relation till nya vägar.

För att nå ett hållbart transportsystem krävs att lokala, regionala, interregionala och internationella resor kan göras på ett klimatsmart sätt. Satsningar behöver göras på alla dessa områden. Stambanan har sin viktigaste roll både för regionala och interregionala resor. En höghastighetsbana skulle vara ett viktigt redskap för att ersätta flygresor inom Europa och inrikesflyget. 95 % av energin till de svenska transporterna kommer från fossila bränslen. Det är alltså en gigantisk förändring vi har framför oss. Om människors rörlighet inte ska bli kraftigt beskuren behövs därför både upprustning av befintliga spår och investering i nya spår.

Vad gäller dragningen av Europakorridoren är jag i första hand ute efter att få ett heltäckande underlag för vilken sträckning som vore den bästa ur klimatsynpunkt och för att så många som möjligt ska kunna ta del av snabbare tågresor. I dagsläget finns inte något underlag för effekterna av en sträckning via Växjö i jämförelse med via Jönköping. Vi vill ha all fakta på bordet innan vi tar beslut om så strategiskt viktiga frågor som kommer att påverka samhället i decennier framöver.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga