Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. oktober 2008
Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot
Mats Pertoft, riksdagsledamot
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd Malmö
Zaida Catalán, kommunfullmäktig Stockholm Stad samt f.d. språkrör Grön Ungdom
Rolf Öberg, ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen
Fredrik Fernqvist, ordförande för Miljöpartiet i Malmö
Johan Lundqvist, ordförande för Miljöpartiet i Uppsala
Jon Larsson, Språkrör för Gröna Studenter
Anna Norrman, partistyrelseledamot
Karl Palmås, miljöpartist och forskare Göteborgs universitet
Fredrik Frangeur, förbundsstyrelseledamot och internationellt ansvarig i Grön Ungdom
Christian Valtersson, ledamot Miljöpartiet Stockholm Stads styrelse
Jerker Thorsell, mp Stockholm Stad
Jimmy Mannung, mp Stockholm Stad, ersättare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Per Olsson, ledamot utbildningsnämnden i Stockholm Stad
Alex Lindskog, språkrör och ombudsperson Grön Ungdom Skåne
Alexander Chamberland, queerfeministisk debattör samt f.d. språkrör Grön Ungdom
Veera Jokirinne, språkrör Gröna Studenter Sthlm och vice ordförande Stockholm Universitets Studentkår
Karolina Skog, politisk sekreterare de Gröna i Malmö
Rasmus Ling, politisk sekreterare de Gröna i Malmö
Jonas Lindberg, mp Göteborg

Utskriftvänlig
Vi skall verka för ett grönare och öppnare EU
I dag stod det klart att miljöpartiets medlemmar tydligt röstat för att slopa kravet på att Sverige ska lämna EU. Nu är det dags att ta nästa steg och tydligt presentera en alternativ grön vision för Europa. Vi som skriver detta kommer att verka för ett miljöparti som på allvar bejakar samarbete över Europas nationsgränser.
Mp slopar krav på EU-utträdeEU:s utveckling under de närmaste åren är en av de viktigaste framtidsfrågor vi ser framför oss. Ett demokratiskt EU, som leder omställningen mot en hållbar ekonomi och står upp för mänskliga rättigheter och den fria rörligheten, kan vara avgörande för kampen mot klimatförändringar och globala orättvisor. Ett slutet, elitistiskt EU som inte förmår att ta parti för global rättvisa och en offensiv miljöpolitik, kommer att vara mycket destruktivt.
Vi vill bedriva en aktiv grön politik på den europeiska arenan, med överstatlighet som verktyg för att kunna fatta bindande beslut och vidta effektiva åtgärder mot gränsöverskridande problem.
På följande områden vill vi utveckla en kraftfull grön politik för förändring;
Klimat:
EU:s gemensamma marknad utgör ett viktigt verktyg i klimatomställningen. Med närmare en halv miljard konsumenter finns förutsättningar för att utveckla klimatvänlig teknik som sedan kan spridas i världen. Ett exempel på detta är utvecklingen av nya bränslesnåla bilar. Enligt modellberäkningar utförda av ITPS krävs bränsleregleringar ned mot 50 gram koldioxid per kilometer tillsammans med massiva satsningar i kollektivtrafik och spårbunden infrastruktur för att lyckas minska transportsektorns koldioxidutsläpp till de nivåer som krävs. Detta kan jämföras med en genomsnittlig bil i Sverige som 2006 släppte ut 189 gram koldioxid per kilometer. För ett enskilt land är det mycket svårt att införa denna typ av reglering. EU:s inre marknad är däremot tillräckligt stor för att det ska vara lönsamt att ta fram nya bilar för den. När väl den bränslesnåla bilen utvecklats kan tekniken gå på export till länder som har mindre kapacitet att utveckla bränslesnål teknik. En stark grön kraft inom EU kan också vara av avgörande betydelse för att sätta stopp för ytterligare investeringar i vägar och flygplatser.
Mänskliga rättigheter:
I ett Europa 2008 där Italien tar fingeravtryck på romer, Polen förföljer homosexuella och Lettland diskriminerar sin ryska minoritet vill vi ha ett EU som står upp för mänskliga rättigheter. Vi ser redan idag hur EU gör skillnad inom mänskliga rättigheter, men skulle vilja ge unionen rejält ökade befogenheter inom det här området. Mänskliga rättigheter kan inte vara en lyxvara - de måste vara grunden som vi bygger vårt samhälle på. Inom EU behövs en stark röst för kvinnors rätt till abort oavsett vilket land de lever i, och vi är även övertygade om att Sverige spelar en viktig roll som föregångsland med sin i jämförelse med övriga EU-länder unika sexköpslag. Vi vill se ett EU som tydligt tar avstånd från förtryck och diskriminering, EU ska gå i bräschen för ett starkt arbete mot diskriminering och för de mänskliga rättigheterna.
Jordbruks- och fiskepolitik:
Möjligheten för enskilda länder att förhindra nödvändiga reformer måste radikalt försvåras. Idag ser vi hur en mycket liten minoritet med Frankrike i spetsen kan förhindra att jordbrukspolitiken reformeras och sätter därmed den demokratiska majoriteten i en sorts gisslanliknande situation utan möjlighet att genomföra de förbättringar majoriteten sedan länge är överens om. Även möjligheten att fly undan gemensamma avtal bör ses över, och som miljöpartister ser vi inte med blida ögon på hur Sverige skaffat sig undantag från den gemensamma fiskepolitiken. Sveriges undantag från förbudet mot riktat foderfiske möjliggör för gigantiska trålare att i ett svep utplåna lokala fiskpopulationer ut med kusterna. Vårt undantag från förbudet mot drivnät längre än 2,5 kilometer är minst lika förkastligt och det vill vi miljöpartister arbeta mot på EU-nivå.
Handelspolitik:
EU är ett av världens ledande handelsblock och medlemsländerna är världens största biståndsgivare. Ändå går pengarna fortfarande åt fel håll. Genom lån, ofördelaktiga handelsvillkor och billig arbetskraft skickar fattiga länder i syd pengar till rika länder i EU. Detta kan vi aldrig acceptera. Krav på utvecklingsländer bör utvärderas och underställas konsekvensanalyser av sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. EU:s handelspolitik måste ge möjligheter till utvecklingsländer att bedriva en självständig ekonomisk politik.
Demokrati:
Efter Irlands nej till Lissabonfördraget, är det vår förhoppning att Europas ledare tar med sig de strukturella reformer som föreslås där, lämnar rent ideologiska och politiska skrivningar i soptunnan och tar utgångspunkt i Nicefördraget för att skapa en mer demokratisk union. Det innebär mer makt till Europaparlamentet på bekostnad av indirekt valda organ som ministerrådet och kommissionen. Offentlighetsprincip och öppenhet måste anammas i större utsträckning och Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter bör bli en del av fördraget. Vi vill bejaka medborgarinitiativ och skapa möjligheter till gemensamma folkomröstningar inom hela EU, inte minst om Lissabonfördraget, vars framtid fortfarande inte är avgjord. Vi vill verka för fortsatt utvidgning och i förlängningen se ett samhälle där nationsgränser spelar allt mindre betydelse. Serbien, Turkiet, Ryssland, Georgien med flera som EU-medlemmar är för oss en naturlig fortsättning för ett EU där framtidens fred skapas såväl över mötesborden i Bryssel som i interaktionen mellan människor i ett Europa med allt öppnare gränser.

Vi hoppas att så många som möjligt nu deltar i diskussionen för att utveckla konkreta gröna politiska krav för Europa. Sveriges ordförandeskap och europaparlamentsvalet nästa år innebär stora möjligheter att lyfta debatten om vilket Europa vi vill ha. Vi ser framför oss en stark grön röst i dessa oerhört viktiga framtidsfrågor, en grön röst som vill vara delaktig och vill ta ett aktivt ansvar för kommande generationers Europa.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga