Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. oktober 2008
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Sverker Ottosson, lokalt språkrör (mp)
Ingrid Möller, lokalt språkrör (mp)

Utskriftvänlig
Alliansen bryr sig inte om klimatpolitiken
Många människor vill leva miljövänligt. Men för att kunna göra det måste det finnas fungerande kollektivtrafik som alternativ. Detta är också en fråga om vardagsekonomi i framtiden. Detta tycks regeringen inte ha insett.
Regeringen har den senaste tiden rest land och rike kring för att pytsa ut sina budgetförslag i små bitar. Detta märkliga spel har lett till att vi fått reda på en vägsatsning här och en bro där, men att sammanhangen i regeringens politik inte stått klara förrän nu när budgeten till sist lagts fram.

Men nu står vi här med facit och kan konstatera tre saker.
För det första att regeringen helt struntar i klimatpolitiken. Man satsar på att öka biltrafiken och utsläppen genom att bygga nya vägar för många miljarder istället för att skapa möjligheter för en omställning till ett mer miljövänligt trafiksystem.

För det andra att man att man inte bryr sig om vilka behov det stora flertalet av befolkningen har när man skjuter viktiga satsningar på järnvägen framför sig. Med stigande oljepriser behövs en utbyggd kollektivtrafik så att alla har råd och möjlighet att resa. Men den som vill se en politik som ger minskningar av förseningar och flaskhalsar på järnvägen, möjligheter att flytta över godstrafik till järnväg eller satsningar på höghastighetståg blir besviken. Det är en liten del av regeringens pengar som kommer järnvägen till del och delar av dessa går dessutom till att färdigfinansiera redan påbörjade projekt.

För det tredje avskaffar regeringen de femtioprocentiga bidragen till regionerna för inköp av tåg. Detta kommer att leda till att länstrafiken får mycket svårare att erbjuda platser till de resenärer som väljer tåg istället för bil. Även detta är dålig klimatpolitik eftersom spår inte gör mycket nytta om det saknas tåg för resenärerna att åka i.

Vad Sverige behöver är en politik som skapar möjligheter för framtiden. Det gäller att satsa långsiktigt och undvika att än mer bygga fast oss i ett beroende av en allt dyrare olja som dessutom försämrar klimatet. I det arbetet är satsningar på järnvägen centrala. Bilar är för långsamma för långväga transporter, flyget är för klimatovänligt. Redan med X2000-tåg får vi snabba resor, med en framtida satsning på höghastighetsbanor kan vi komma upp i hastigheter över 300 km/h, långt mer än vad någon bil klarar av. Med rejäl satsning på kombi- och rikskombiterminaler kan den snabba ökningen av tunga transporter på väg ledas över till järnväg och båt.

Många människor vill leva miljövänligt. Men för att kunna göra det måste det finnas fungerande kollektivtrafik som alternativ. Detta är också en fråga om vardagsekonomi i framtiden. Ska vi klara en bra arbetsmarknad och en väl fungerande ekonomi för alla och inte bara för de som har råd att köra bil så måste vi skapa ett modernt trafiksystem. Detta tycks regeringen inte ha insett.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga