Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 24. oktober 2008
MARIA WETTERSTRAND
KARIN SVENSSON SMITH

Utskriftvänlig
Förbifarten är en klimatbomb
De 25 miljarderna till Förbifart Stockholm borde investeras i andra delar av Sverige
Uppdrag granskning hade i veckan ett inslag om Sveriges dyraste motorväg ? Förbifart Stockholm. Programmet visar tydligt att förbifarten kommer att orsaka en
kraftig trafikökning i regionen och utgöra en kommande klimatbomb på nationell
nivå.
Kostnaden för motorleden är 25 miljarder kronor, pengar som i stället kunde användas till klimatsmarta investeringar i hela landet. Men det kanske allra mest
allvarliga är att förbifarten inte löser trängselproblemen.Transporter är viktiga. De ger människor möjlighet att ta sig till arbetsplatser och socialt umgänge. De ger också näringslivet möjlighet att frakta varor och konkurrera på etablerade och nya marknader.
Men när vi planerar framtidens transportsystem måste vi utgå från ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär bland annat att flytta över arbetsresor med bil
till kollektivtrafik där det är möjligt och transporter med lastbil till järnväg. Dessa
överflyttningar bör ske i storstadsområdena och i tätbefolkade delar av landet där det finns bäst förutsättningar.
Men regeringen verkar i stället tillämpa principen att de som gapar högst får
mest.

Vägtrafiken i Stockholms län orsakar mer än 2,5 miljoner ton utsläpp av koldioxid
varje år och utgör 15 procent av hela Sveriges utsläpp från vägtrafik.
Med den planerade förbifarten förväntas utsläppen av koldioxid öka med ytterligare
580 000 ton även med förväntad effektivisering av fordonen.
Förbifart Stockholm är därmed ingenting annat än en nationell klimatkatastrof.
Samtidigt är just stockholmarna utan tvekan de som
har landets bästa förutsättningar
för att i stället för att ta bilen till och från staden välja att åka kollektivt och därmed också ge plats på vägarna för nödvändiga varutransporter.
Regeringen låter angelägna investeringar över hela landet stå tillbaka för ett prestigeprojekt i Stockholm. De åtskilliga miljarder som regeringen vill använda
till mer asfalt kan i stället investeras i höghastighetsbanor och andra viktiga
järnvägssatsningar.
Bland annat skulle de kunna bidra till att ta bort vinstkravet på SJ så att tågtrafiken i hela landet kan bli bättre utan att bli dyrare för resenärerna.

För 25 miljarder kronor skulle man också kunna lägga 50 mil spårväg och åstadkomma betydande kollektivtrafikförstärkningar i flera av
landets städer. När det gäller vägprojekt skulle de göra avsevärt större samhällsnytta om de i stället investeras
i underhåll av specifika vägar som redan finns men som är hårt eftersatta och farliga ur säkerhetssynpunkt.
De ökade klimatutsläpp som följer i förbifartens spår kommer tyvärr att medföra
att de totala kostnaderna långt kommer att överskrida 25 miljarder.
Dessa kostnader riskerar vi att få betala av i generationer framöver.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga