Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. oktober 2008
Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Behövs av få men bekostas av många
Förbifarten utgör en kommande klimatbomb på nationell nivå. De 25 miljarder som motorvägen kommer att kosta skulle istället kunna användas till klimatsmarta investeringar i hela landet.
Uppdrag granskning hade i veckan ett inslag om Sveriges dyraste motorväg ? Förbifart Stockholm. Programmet visar tydligt att Förbifarten kommer att orsaka en kraftig trafikökning i regionen och utgöra en kommande klimatbomb på nationell nivå. Kostnaden för motorleden är 25 miljarder kronor, pengar som istället kunde användas till klimatsmarta investeringar i hela landet. Men det kanske allra mest allvarliga är att förbifarten inte löser trängselproblemet.

Transporter är viktigt. De ger människor möjlighet att ta sig till arbetsplatser och socialt umgänge. De ger också näringslivet möjlighet att frakta varor och konkurrera på etablerade och nya marknader. I dag står behovet av tranporter i konflikt med de klimatutsläpp trafiken för med sig. När vi planerar framtidens transportsystem måste vi därför utgå från ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär bland annat att flytta över arbetsresor med bil till kollektivtrafik där så är möjligt och transporter med lastbil till järnväg. Dessa överflyttningar bör ske i storstadsområdena och i tätbefolkade delar av landet där det finns bäst förutsättningar. Men regeringen verkar istället tillämpa principen att de som gapar högst får mest.

Vägtrafiken i Stockholms län orsakar mer än 2,5 miljoner ton utsläpp av koldioxid varje år och utgör 15 procent av hela Sveriges utsläpp från vägtrafik. Med den planerade Förbifarten förväntas utsläppen av koldioxid öka med ytterligare 580 000 ton även med förväntad effektivisering av fordonen. Förbifart Stockholm är därmed ingenting annat än en nationell klimatkatastrof. Samtidigt är just stockholmarna utan tvekan de som har landets bästa förutsättningar för att istället för att ta bilen till och från staden välja att åka kollektivt och därmed också ge plats på vägarna för nödvändiga varutransporter. Dyster statistik visar istället att biltrafiken i Stockholm fortsätter att öka medan resandet med kollektivtrafik inte alls ökar i samma utsträckning.

Regeringen låter angelägna investeringar över hela landet stå tillbaka för ett prestigeprojekt i Stockholm. De åtskilliga miljarder som regeringen vill använda till mer asfalt kan istället användas för att kraftigt minska Sveriges klimatutsläpp om de investeras i höghastighetsbanor och andra viktiga järnvägssatsningar. Bland annat skulle de kunna bidra till att ta bort vinstkravet på SJ så att tågtrafiken i hela landet kan bli bättre utan att bli dyrare för resenärerna. För 25 miljarder kronor skulle man också kunna lägga 50 mil spårväg och åstadkomma betydande kollektivtrafikförstärkningar i flera av landets städer. När det gäller vägprojekt skulle de göra avsevärt större samhällsnytta om de istället investeras i underhåll av specifika vägar som redan finns men som är hårt eftersatta och farliga ur säkerhetssynpunkt.

Förbifart Stockholm behövs av få men kommer att bekostas av många. De ökade klimatutsläpp som följer i Förbifartens spår kommer tyvärr att medföra att de totala kostnaderna långt kommer att överskrida 25 miljarder. Dessa kostnader riskerar vi att få betala av i generationer fram över.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga