Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. november 2008
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp) i trafikutskottet
Helena Leander, Riksdagsledamot (mp) för Uppsala län
Maria Gardfjell, Ledamot (mp) i Gatu- och trafiknämnden i Uppsala

Utskriftvänlig
Uppsala behöver spårtrafik
Precis som i resten av Europa vill människor kunna resa med minsta möjliga klimatpåverkan, med spårbunden trafik
Bilbranschen befinner sig just nu i en omfattande kris. Liksom flygbranschen. Häromdagen gick Sterling Airways i konkurs och fler flygbolag lär följa efter. En bransch där företagen däremot inte känner av någon kris i dagsläget är tillverkningen av spårvagnar och tåg. I en värld där oljan blir dyrare och klimatförändringar hotar ökar satsningarna på framtidens transportsystem.
Miljöpartiet har lagt en rad förslag för att även vi i Sverige ska ställa om våra transportsystem för att få dem moderna, snabba och tillförlitliga. Häromdagen presenterade vi en satsning på statlig medfinansiering av spårvägslinjer i åtta av de största svenska städerna, däribland naturligtvis Uppsala. Förslaget innebär en satsning på 24 miljarder under 15 år. Det räcker både till statlig medfinansiering av byggandet av nya spårvagnslinjer, och att statens bidrag för rullande material, det vill säga själva tågen, kan vara kvar och ökas, i stället för att läggas ner som den borgerliga regeringen föreslagit.

I Uppsala har vi tre spårvagnslinjer på förslag. Första linjen kan förslagsvis gå från Stenhagen via Flogsta, Ekonomikum och Luthagsesplanaden till Resecentrum och varför inte fortsätta vidare till Studenternas nya arena som kan komma att ligga i Kungsängenområdet.
Linje två kan gå från den pendeltågsstation som planeras ligga i Gamla Uppsala via Nyby, Gränby och via Årsta till Resecentrum. Byggs Gränbyarenan så kommer den också att vara försörjd med god kollektivtrafik.
Den tredje linjen kan gå från Bergsbrunna, där också en pendeltågsstation planeras, över ån till Ultuna, vidare till Gottsunda, Akademiska sjukhuset och slutligen till Resecentrum.
Det har intressant nog visat sig i undersökningar att spårvagnar har lättare att dra till sig resenärer än vad bussar har. Det är en stor fördel. Spårvagnar är också ett mer energieffektivt sätt att transportera människor än vad buss är. Bussar är självklart också ett bra kollektivt färdmedel.
Även bilar kommer givetvis att behövas i framtiden, särskilt på landsbygden. Men för resandet i och mellan städer och större orter kan vi bygga bort mängder med onödigt bilåkande med en bra och modern kollektivtrafik.
Den borgerliga regeringen kom med en nyhet i sin infrastrukturproposition som nyligen presenterades. De förslår att dra ner satsningar på järnvägar och vägar från 20-22 miljarder till 15 miljarder. Miljöpartiet vill i stället öka järnvägsanslaget för att tågtrafiken ska fungera bättre och öka i volym. Vi prioriterar järnväg mycket högre än satsningar på vägar. Det finns inte några förslag på nya motorvägar i vårt budgetförslag.
Vi anser att det är politikens ansvar att erbjuda klimatvänliga transporter. Detta är fullt möjligt om vi kastar ut den gökunge som Förbifart Stockholm för 25-30 miljarder utgör. Förbifarten riskerar att tränga ut andra angelägna infrastrukturprojekt i hela landet.

Alla prognoser visar att inrikesflyget, som redan i dag är en förlustaffär, i praktiken kommer att försvinna söder om Sundsvall i framtiden. Resandet kommer däremot inte alls att försvinna. För att ersätta det måste vi bygga höghastighetsbanor för tåg, vilket innebär hastigheter upp till 300 km/tim, och även ett bra nät av järnvägar behövs för att binda samman medelstora och mindre städer.

Inte minst i ett läge med risk för ökande arbetslöshet och avstannad ekonomi är det viktigt med satsningar som bygger om infrastruktur och annat som behövs för att utvecklingen ska bli ekologiskt hållbar.
I Spanien har man bestämt att minst 90 procent av befolkningen senast 2020 ska ha högst 5 mil till närmaste höghastighetsspår. I Parisregionen ska 80 procent av framtida infrastrukturanslag gå till spårburen kollektivtrafik.
Många människor vill kunna resa utan klimatpåverkan - det gäller även i Upp-sala.


UNT 5/11 2008

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga