Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. november 2008
Karin Svensson Smith, (mp) riksdagens trafikutskott
Stefan Kristiansson, oppositionsråd (mp) Västra Götaland
Kia Andreasson, kommunalråd (mp) Göteborg

Utskriftvänlig
Motorvägar fel recept i krisen
Förbifart Stockholm riskerar att dränera resten av landet på resurser till viktiga satsningar på
exempelvis järnväg och regional kollektivtrafik.
Miljöpartiet har länge försökt skapa opinion i Stockholm mot den motorväg
de borgerliga partierna vill bygga där, förbifart Stockholm. Men sanningen
är kanske att det skulle behövas ett nationellt motstånd mot att 25
miljarder kastas bort på detta fullständigt onödiga skrytprojekt som
dränerar resten av landet på resurser till viktiga satsningar på
exempelvis järnväg och regional kollektivtrafik.

Den borgerliga regeringen har aviserat neddragningar i satsningarna på
järnvägar och vägar. Deras förslag innebär i praktiken att nivån sjunker
från dagens 20-22 miljarder till ca 15 miljarder per år. Detta i ett läge
då satsningar på miljövänliga transporter är viktigare än någonsin.
Trafiken står för 40 % av våra utsläpp av växthusgaser och det är inte
möjligt att skapa en bra klimatpolitik utan en bra politik för kollektivt
resande.

Vi behöver större resurser för att förverkliga K2020 i Göteborgsområdet,
ett arbete för kraftigt ökad kollektivtrafik som just nu får efterföljare
i Sjuhärad och Skaraborg. Vägverket måste få klimat som ett överordnat
uppdrag så att de inte ytterligare vidgar kapaciteten för den trafik vi
alla vet måste minska. Banverket måste få större anslag för underhåll och
nya spår där Västlänken är ett givet projekt som gagnar hela Västra
Götaland. De bör också få i uppdrag att projektera för Europakorridor och
Götalandsbanan som kan frigöra utrymme för att övriga spår får plats för
fler pendel- och godståg utan att det ska bli de irriterande förseningar
som alltför ofta drabbar dagens resenärer.

Miljöpartiet har lagt fram en plan för satsningar på statlig
medfinansiering av spårburen trafik med 24 miljarder på 15 år för de
största svenska städerna, däribland givetvis Göteborg. Vi vill också
behålla och höja stödet till rullande materiel, d v s inköp av själva
spårvagnarna och tågvagnarna för regional trafik. Busstrafiken måste
snabbas upp i städer genom att få egna bussfiler och konsekvent
kollektivtrafikprioritering i trafiksignaler mm.

Ska vi lösa klimatproblemen måste vi agera nu. Vi bör använda tiden under
den ekonomiska krisen genom att skapa jobb med den omställning till
framtidens trafiksystem som ändå måste göras snarast. Kan vi inte bygga
lika mycket bilar bör vi istället bygga spårvagnar. Den världsmarknaden
ökar stadigt. Men då måste pengarna satsas där de behövs bäst. Förbifart
Stockholm måste stoppas och pengarna användas på framtidsteknik inom den
spårburna trafiken och moderna mobilitetslösningar. Detta är avgörande för
att Göteborgsregionen och Västra Götaland ska kunna möta framtidens
utmaningar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga