Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. november 2008
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet
Sverker Ottosson, Lokalt Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall

Utskriftvänlig
Miljöpartiet vill storsatsa i lågkonjukturen
Klimathoten kräver att de svenska utsläppen inom trafiken av koldioxid minskar med 50 procent till år 2020. En storsatsning på järnvägar, pendeltåg, bekvämare och tätare busstrafik, gång- och cykelvägar ger även människor sysselsättning under kommande svåra år med lågkonjunktur och högre arbetslöshet.
Klimathoten kräver att de svenska utsläppen inom trafiken av koldioxid minskar med 50 procent till år 2020. Det förutsätter en storsatsning på järnvägar, pendeltåg, bekvämare och tätare busstrafik, gång- och cykelvägar. Dessa investeringar är billigare att genomföra i lågkonjunktur och innebär även stor samhällsnytta genom att många jobb skapas. På så vis kan vi klara vår del av klimatmålet och även ge människor sysselsättning under kommande svåra år med lågkonjunktur och högre arbetslöshet.

Det finns många klimat- och energismarta satsningar som vi i Miljöpartiet menar borde genomföras i Sundsvall och Mellannorrland. Triangelspår i Bergsåker och i Maland vid Alnösundet skulle t ex möjliggöra att allt virke till Ortvikens Pappersbruk, Östrands massafabrik och Tunadals sågverk kunde gå på räls ända fram till fabriksgrindarna.

Detta var ett av huvudförslagen för cirka 20 år sedan i Miljödelegationen för Sundsvall och Timrå som dåvarande miljöministern Birgitta Dahl tillsatte. Enligt det löfte som gavs till dåvarande regeringen skulle triangelspåren och järnvägstransport av virket ända till fabrikernas grindar vara genomfört till år 2000. Därmed skulle man vinna minskade utsläpp av koldioxid, mindre vägslitage och bättre trafiksäkerhet. Idag går en del av Östrandsvirket på järnväg trots svårigheter med logistiken.

Miljöpartiet träffar idag (onsdag 19 november) skogsbolaget SCA för att diskutera vettigare transportlösningar för inlandsvirket. Även transporter av sopor och biobränslen till Korstaverket bör självklart ske på järnväg ända fram till fjärrvärmeapannorna. Det strider mot alla miljömål och nollvisioner i trafiken att köra sopor 20 ? 50 mil från kommuner i Jämtland och även från norska kommuner på lastbil ner till Korstaverket!

Här i Sundsvall och Västernorrland är behoven stora och eftersatta vad gäller investeringar i tåg, buss, gång- och cykelvägar. I jämförelse med länen söderut så är man här starkt bilberoende på grund av undermålig kollektivtrafik. Det är till nackdel både för medborgarna, som ofta inte får något vettigt alternativ till bilen, och för våra ambitioner att klara klimatmålen. Skapandet av större regioner för arbetsmarknad och utveckling förutsätter även mer av bekväma och klimatsmarta lösningar, t ex snabb pendeltågstrafik och tätare bussturer.

Vi inom Miljöpartiet har inte tidsatt ovanstående satsningar, men det är självklart att satsningarna kan ske tidigare. Om staten lyssnar på oss inom miljöpartiet och skjuter till Banverket många fler miljarder kronor per år istället för att minska dess anslag, vilket alliansregeringen nu har gjort, så skulle vi kunna satsa mer på järnvägarna i vår region. Miljöpartiet ger Banverket 13.7 miljarder kronor mer än regeringen under perioden 2009-2011 för underhåll och investeringar i järnvägar! Dessa anslag innehåller även två miljarder kronor för delfinansiering i lokala spårvagnsprojekt.

Den nuvarande alliansregeringen gör som sagt istället tvärtom. I sin långtidsplanering drar regeringen ner anslagen till infrastruktur, vägar och järnvägar, från 22 miljarder kronor per år till bara 15 miljarder kronor per år. Trots att vi står inför den värsta lågkonjunkturen på länge!

Tillsammans med samarbetspartierna i Sundsvalls kommun arbetar Miljöpartiet för tätare och bekvämare busstrafik. Kommunen planerar också tillsammans med SCA och grannkommuner för en stor satsning på miljövänlig biogas.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga