Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. december 2008
Karin Svensson Smith
ledamot riksdagens trafikutskott (mp)

Utskriftvänlig
Blunda inte för klimatproblemen
Vi har redan pumpat
upp mer olja än vad som finns
kvar. Samtidigt står vi inför klimathotet
och vi vet att förbränning
av olja är en av de stora
bovarna i sammanhanget.
Kenneth Winsborg för fram en
väldigt viktig fråga när han
diskuterar bensinpriset och situationen
för vanliga löntagare,
glesbygdsbor och pensionärer.
För att vårt moderna samhälle
ska fungera så måste vi ha transporter
och det måste vara möjligt
att leva även där det inte finns
kollektivtrafik som går hela
dygnet. Den kris vi har idag innebär
att oljan långsiktigt blir allt
dyrare.
Kina är idag världens näst
största bilmarknad, ändå har
bara ungefär 300 miljoner av den
miljard människor som bor där
en hygglig levnadsstandard. Kina
också haft en tillväxt på 10 procent
per år i många år nu. Med
liknande utveckling på flera håll
i Asien så kommer konkurrensen
om oljan att bli större i framtiden.
Och vi har redan pumpat
upp mer olja än vad som finns
kvar. Samtidigt står vi inför klimathotet
och vi vet att förbränning
av olja är en av de stora
bovarna i sammanhanget.
Vi i miljöpartiet har i många år
förespråkat en politik för en
förändring som skyddar folkflertalet
och inte bara de som är
rikast. Vi vill ha stopp för subventioner
till flyget och en ökad satsning
på järnvägar, kollektivtrafik
och förnyelsebara bränslen.
Vi vill också ha en ekonomisk
politik som innebär en skatteväxling,
det vill säga att de
skatter vi ökar av miljöskäl
kompenseras med minskade
skatter på andra områden så att
vanliga människor inte drabbas,
men så att den som åker mindre
bil gynnas.
I en kris är det bättre att lyssna
på den som ser problemet och
försöker lösa det på ett sätt som
inte drabbar människor hårt, än
på dem som helt enkelt förnekar
att problemen alls existerar.
I nästa val kan man antingen rösta
på borgarna som vill bygga en
motorväg i Stockholm för 25 miljarder,
eller på oss som vill lägga
pengarna på trafik som vanliga
människor har nytta av och som
vill arbeta på ett förnuftigt och
målinriktat sätt på en omställning
till mer miljövänliga transporter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga