Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. december 2008
Karin Svensson Smith (mp)
Riksdagsledamot, trafikutskottet

Utskriftvänlig
Vi kräver en grön politik för folket
I en kris är det bättre att lyssna på den som ser problemet och försöker lösa det på ett sätt som inte drabbar människor hårt, än på dem som helt enkelt förnekar att problemen alls existerar.
Vi vill ha stopp för subventioner till flyget och en ökad satsning på järnvägar, kollektivtrafik och förnyelsebara bränslen, skriver Karin Svensson Smith (mp) i en replik på Kenneth Winsborg, NT 27/11. Kenneth Winsborg för fram en väldigt viktig fråga när han diskuterar bensinpriset och situationen för vanliga löntagare, glesbygdsbor och pensionärer. För att vårt moderna samhälle ska fungera så måste vi ha transporter och det måste vara möjligt att leva även där det inte finns kollektivtrafik som går hela dygnet.

Den kris vi har i dag innebär att oljan långsiktigt blir allt dyrare. Kina är i dag världens näst största bilmarknad, ändå har bara ungefär 300 miljoner av den miljard människor som bor där en hygglig levnadsstandard. Kina har också haft en tillväxt på 10 procent per år i många år nu. Med liknande utveckling på flera håll i Asien så kommer konkurrensen om oljan att bli större
i framtiden. Och vi har redan pumpat upp mer olja än vad som finns kvar.

Samtidigt står vi inför klimathotet och vi vet att förbränning av olja är en av de stora bovarna i sammanhanget.

Vi i miljöpartiet har i många år förespråkat en politik för en förändring som skyddar folkflertalet och inte bara de som är rikast. Vi vill ha stopp för subventioner till flyget och en ökad satsning på järnvägar, kollektivtrafik och förnyelsebara bränslen.

Vi vill också ha en ekonomisk politik som innebär en skatteväxling, det vill säga att de skatter vi ökar av miljöskäl kompenseras med minskade skatter på andra områden så att vanliga människor inte drabbas, men så att den som åker mindre bil gynnas.

I en kris är det bättre att lyssna på den som ser problemet och försöker lösa det på ett sätt som inte drabbar människor hårt, än på dem som helt enkelt förnekar att problemen alls existerar. I nästa val kan man antingen rösta på borgarna som vill bygga en motorväg i Stockholm för 25 miljarder, eller på oss som vill lägga pengarna på trafik som vanliga människor har nytta av och som vill arbeta på ett förnuftigt och målinriktat sätt på en omställning till mer miljövänliga transporter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga