Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. december 2008
KARIN SVENSSON SMITH
Utskriftvänlig
Det handlar om ansvar
Med nuvarande förbränningstakt av olja riskerar vi att underminera
för kommande generationers möjlighet att leva. Översvämningar
och orkaner förstör redan idag livsbetingelserna för hundratusentals människor varje år.
Bensin och andra oljeprodukter
kommer att
bli allt dyrare.
Kina är idag världens
näst största bilmarknad,
ändå har bara
ungefär 300 miljoner
av den miljard
människor som bor
där en hygglig levnadsstandard.
Med liknande utveckling
på flera håll i
Asien så kommer konkurrensen
om olja att
bli ännu större framöver.
Olja nybildas inte
och kostnaderna för
att pumpa upp det som
finns kvar kommer bara
att öka.
Med nuvarande förbränningstakt
av olja
riskerar vi att underminera
för kommande
generationers möjlighet
att leva. Översvämningar
och orkaner förstör
redan idag livsbetingelserna
för hundratusentals
människor varje år.
Energin till transporterna
i Sverige kommer
till 95 procent från fossila
källor. Frånsett de negativa
miljöeffekterna gör det
oss väldigt känsliga för oljeprisökningar.
Miljöpartiet vill göra
samhället mindre sårbart
genomatt förbättra kollektivtrafiken,
göra samhällsplaneringen
transportsnål
och att ersätta fossilbränslen
med förnybara
drivmedel. De energismartaste
har bättre
överlevnadsmöjligheter.
Detta gäller för såväl
bilindustri somandra
verksamheter.
Den borgerliga regeringen
har ökat klyftorna
i samhället
genom skattesänkningar
för välbeställda
samt sänkta ersättningsnivåer
för sjuka
och arbetslösa.
Miljöpartiet verkar
för ett rödgrönt maktskifte
som vidtar klimatåtgärder
och minskar
klyftorna i samhället.
Vi vill värna
om låginkomsttagare
genom en rättvis skattepolitik
och ett solidariskt
socialförsäkringssystem.
Det är mer ansvarfullt
både gentemot nuvarande
och kommande
generationer jämfört med
bensinskatteupprorets förslag
till bibehållen förbränning
av bensin.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga