Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. januar 2009
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Ingrid Möller, språkrör i Sundsvall (MP)
Sverker Ottosson, språkrör i Sundsvall (MP)

Utskriftvänlig
Regeringen sänker anslagen till vägar och järnvägar
Det är dags att skapa ett
modernt järnvägssystem för
framtiden med snabbare tåg,
pålitligare tidtabeller och mer
gods på spår. Men då krävs
ökade, och inte minskade, anslag
till infrastrukturen. De borgerliga partierna vill hellre 25 miljarder till en motorväg nära Stockholms innerstad
Västernorrlands län behöver
statliga satsningar på successiv
uträtning av gamla krokiga järnvägsspår.
Då kan vi få till modern, snabb
arbetsplatspendling och därmed
en större, mer konkurrenskraftig
region. Det gäller till exempel
den antika spårsträckningen på
7.5 mil mellan länets storstad
Sundsvall och länets residensstad
Härnösand (väg E4 är bara
5 mil).
Staten borde även ta större
ansvar för ökad godskapacitet på
spår, åstadkomma bättre omlastnings-
möjligheter och annat som
sammantaget underlättar för
smarta kombinationer av godstransporter
väg - järnväg - sjöfart.
I Västernorrland behövs till
exempel triangelspår för att
underlätta virkestranporter från
inlandet till kustens fabriksgrindar
och hamnar. Då minskar
utsläppen av koldioxid, trafiksäkerheten
förbättras och vägslitaget
minskar.
Centerpartiets Birgitta Sellén
målar i ST den fjärde januari en
märkligt ljus bild av regeringens
satsningar på vägar och järnvägar
i den proposition om infrastruktur
som lades fram till
riksdagen före jul. Hon vill gärna
att väljarna ska tro att en borgerlig
regering är en garant för bra
kommunikationer i hela landet.
Men så är det inte. Den borgerliga
regeringen satsar främst på
prestigeprojekt som motorvägar
i storstadsområdena! De närmaste
åren minskar regeringen dessutom
totala satsningen på vägar
och järnvägar från 22 miljarder
kronor per år till 15 miljarder
kronor per år!
Vi håller med om att moderna
samhällen inte fungerar utan bra
kommunikationer. Samtidigt
finns två andra viktiga skäl för
sådana satsningar just nu.
Vi måste bygga ett mer klimatsmart
samhälle. I en svår lågkonjunktur
blir det även viktigare att
sätta igång samhällsekonomiskt
kloka framtidsinvesteringar. Det
är nu under dåliga tider som vi
ska passa på att göra långsiktigt
kloka investeringar inför nästa
uppgång. Det svenska järnvägsnätet
klarar idag inte heller den
höga belastning det utsätts för.
Ständiga överbeläggningar på
spåren leder till stora problem
med förseningar. Företag har
inte heller möjlighet att använda
den miljövänliga järnvägen för
godstransporter så mycket som
de skulle vilja.
De järnvägar vi har är till största
delen byggda för mer än sextio år
sedan.
Det är dags att skapa ett
modernt järnvägssystem för
framtiden med snabbare tåg,
pålitligare tidtabeller och mer
gods på spår. Men då krävs
ökade, och inte minskade, anslag
till infrastrukturen.
Detta är något som de borgerliga
partierna inte vill genomföra.
De ger hellre 25 miljarder till en
motorväg nära Stockholms innerstad,
som redan har de i särklass
bästa kommunikationerna
i landet, än till en nödvändig
satsning på en väl fungerande
folkjärnväg.
Regeringen sänker anslagen till vägar och järnvägar

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga