Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. februar 2009
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Flyget och framtiden
Regeringen är beredd att skjuta till pengar för SAS. Det krävs ett nytänkande från regeringens sida. Alternativet är att Sverige hamnar med Svarte-Petter - det sista land som gräver ner sina pengar i fossilteknikens grav.
Spelet runt SAS, liksom det runt bilindustrin, visar på strukturproblem inom svenskt näringsliv. Tusentals jobb ligger i vågskålen och vi står inför ett läge där det gäller att både hantera den storm som drar fram på bästa sätt och även agera långsiktigt så att det finns nya jobb som ersätter dem som försvinner. Vägen ur krisen blir ett vägval för framtida svensk ekonomi. När Mats Odell kom med sin utförsäljningslista motionerade miljöpartiet om att lägga till SAS. Som det nu är så skulle det behövas bra mycket mer än 6 miljarder för att bygga om SAS inför framtiden. Riksdagen bör avslå regeringens förslag på att ge SAS ett ägartillskott. Flyget är inte en strategisk näringsgren som måste bevaras i statlig ägo.

Den framtida teknikmarknaden kommer att till stora delar styras av en övergång från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor samt en stor övergång från personbilsresor och flyg till effektiv kollektivtrafik. Flera skäl samverkar: Även totala klimatförnekare måste inse att olja är en ändlig resurs. Det krävs ett teknologiskt skift av samma dignitet som när mänskligheten lämnade stenåldern. Det är nu Sverige bör rusta upp stambanorna, gradera upp tåg för högre hastighet och börja bygga höghastighetsjärnväg som kan ersätta flyget. Regeringen gör tvärtom: De struntar i järnvägen, satsar på en motorväg för 25 miljarder och är beredd att skjuta till pengar för SAS. Det krävs ett nytänkande från regeringens sida. Alternativet är att Sverige hamnar med Svarte-Petter - det sista land som gräver ner sina pengar i fossilteknikens grav. Lär av bilindustrin; Stadsjeeparna som bilindustrin plöjt ner mycket pengar i är idag ekonomiska kvarnstenar runt dess halsar.

Flygbranschen har länge haft problem och det visar sig nu för många bolag, inte bara för SAS. Över 30 flygbolag gick i konkurs 2008. Klimatfrågan ändrar människors konsumtionsmönster. Redan idag går gränsen för när flyg väljs istället för tåg vid drygt två timmars restid. Förbindelser som idag ligger under den tiden, som Tokyo-Nagoya, Paris-Bryssel, Madrid-Sevilla och New York-Washington, har tåget redan idag över 70 % marknadsandel. Varje nytt snabbtåg som sätts in är en spik i kistan för flyget. Flyget har inget val miljömässigt utan släpper ut koldioxid oavsett vilket bränsle man kör på. Tåget körs med el som kan genereras på ett otal olika miljövänliga vis samtidigt som miljöbränslena för flyget på sin höjd befinner sig på laboratoriestadiet.

För att ta sig ur lågkonjunkturen och minska arbetslösheten krävs massiva offentliga investeringar. Det har många regeringar världen över insett. Kina, USA och många andra länder satsar på teknik för energieffektiviseringar och klimatsmarta transportsystem. Tyskland har exempelvis beställt 800 nya tåg. Miljöpartiet har lagt förslag på rejäla statliga anslag för att bygga spårvagnslinjer i de tio största svenska städerna. Vi vill utvidga och förbättra järnvägsnätet samt uppgradera tåg för högre hastighet. För att långsiktigt rädda jobben i Sverige är det sådan teknik vi måste satsa på.

Sveriges omvandling från ett fattigt bondesamhälle som inte kunde försörja en växande befolkning till ett modernt industriland med en offentlig finansierad välfärd kunde genomföras tack vare inspirerande framtidsvisioner och långsiktiga statliga investeringar. Det finns många områden idag där investeringar är både nödvändiga och önskvärda för att tackla lågkonjunkturen och klimatkrisen. Flyget är inte ett av dem.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga