Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. marts 2009
Karin Svensson Smith (MP)riksdagsledamot och medlem i trafikutskottet.
Birgitta Losman (MP) regionstyrelsen i Västra Götaland.

Utskriftvänlig
Bygg bussar istället för bilar
Det är fatalt att som regeringen bara använder forskningsanslag som ett kortsiktigt industristöd av personbilsföretag och samtidigt missa den tillväxtpotential som finns inom utveckling och tillverkning av bussar, spårvagnar samt tåg.
Vi är inne i en lågkonjunktur präglad av finansiell kris, arbetsmarknadskris och klimatkris. Fordonsindustrin är en av de branscher som har störst problem.
Hur vi hanterar den ekonomiska krisen och klimatkrisen nu kommer att påverka näringslivets struktur i Sverige och Västra Götaland i framtiden.
Den framtida teknikmarknaden kommer till stora delar att styras av en övergång från fossila bränslen till produkter och tjänster inom förnyelsebar energi och energieffektivitet.
Hittills har fokus i debatten om energieffektivisering gällt bränsleåtgång per personbil. Det är bra, men det räcker inte.
Ett av de effektivaste sätten att minska energianvändningen är en övergång från transporter med i snitt drygt en person i varje bil till att färdas gemensamt.
Vi bedömer att satsningar på kollektivtrafikbranschen och energismarta kombinationslösningar är en möjlighet för att möta lågkonjunkturen och samtidigt uppnå klimatmålen.

Kollektivtrafikdelen av fordonsindustrin verkar på en globalt växande marknad och de flesta industriländer gör stora satsningar inom detta område. Investeringarna är både en del av regeringarnas konjunkturpaket för att få hjulen att snurra igen och en klimatpolitisk åtgärd.
Med stor verkstadsindustriell och teknisk kompetens är det naturligt att Sverige och Västra Götaland ligger i fronten av denna utveckling.
I Västra Götaland jobbar idag cirka 1000 personer direkt inom kollektivtrafikbranschen och denna bransch kan öka kraftigt om den ges rätt förutsättningar.
Miljöpartiet vill ge kollektivtrafiken en klar prioritet, budgetmässigt såväl som i gatuutrymmet.
Det som behövs från regeringen och S, C och FP- majoriteten i Västra Götalandsregionen är en tydlig avsiktsförklaring om att öka kollektivtrafikandelen av transporterna och att göra de investeringar som behövs.

Moderna kollektivtrafiklösningar, inom såväl fordonsutveckling som informations- och logistiksystem, bör få en egen plattform i Västra Götaland.
Vi förslår ett regionalt centrum för forskning och utveckling av transportlösningar inom kollektivtrafikbranschen.
Det är fatalt att som regeringen bara använder forskningsanslag som ett kortsiktigt industristöd av personbilsföretag och samtidigt missa den tillväxtpotential som finns inom utveckling och tillverkning av bussar, spårvagnar samt tåg.
Omställningen från oljesamhället till det energisnåla och förnybara samhället kan på kort sikt bli svår för enskilda och för företag. Dessa svårigheter möts bäst av ett fungerande trygghetssystem, utbildning samt en långsiktig politik för näringslivsutveckling.
Regeringen tycks oförmögen att leverera detta.
Förändringarna är nödvändiga och de rymmer också många spännande och kreativa möjligheter.
Miljöpartiet arbetar för att ta tillvara dessa möjligheter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga