Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. marts 2009
Kia Andreasson, miljökommunalråd (MP) Göteborg
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) trafikutskottet

Utskriftvänlig
Rätt att välja bort flyget
Roswall och Hörlin har fräckheten att tala om rättvisa villkor för inrikesflyget. Är de inte medvetna om att flygbränslet är helt obeskattat och många av flygplatserna subventionerade av stat eller kommun?
Det är uppmuntrande att företag väljer bort flyget, skriver Kia Andreasson och Karin Svensson Smith. Hösten 2007 föreslog Miljöpartiet på denna debattsida att inrikesflyget söder om Sundsvall (undantaget Gotland) av klimatskäl bör göras onödigt genom utbyggnad av snabb tågtrafik.

Bengt Roswalls och Ann-Sofie Hörlins från Malmö Aviation inlägg i GP får ses som ett senkommet svar på vårt utspel. Roswall och Hörlin har reagerat på att företag nu börjat skriva resepolicyer som väljer bort flyget. Vi tycker i stället det är uppmuntrande att näringslivet tagit till sig av vad MP och den allmänna opinionen fört fram.

Klimatproblemet gäller mänsklighetens överlevnad som rimligen bör gå före enskilda företags överlevnad.

I en del av sin kritik ställer författarna rätt fråga, nämligen vart resenärerna ska ta vägen om de nuvarande tågen blir överfulla. De kommer dock till fel slutsats. Miljöpartiet har föreslagit att höghastighetståg byggs mellan storstäderna och att spåren i övriga landet förstärks.

Detta är någonting som det numer finns en väldigt stark opinion för. Den stora skillnaden mellan den borgerliga regeringen och den rödgröna oppositionen är att vi prioriterar järnvägsutbyggnad medan regeringen fortfarande vurmar för klimatskadliga motorvägsprojekt.

I en annan del av sin kritik är de helt fel ute. Nämligen att tekniken snart ska råda bot på problemen. Vi är väl informerade om förslagen till klimatåtgärder för flyget. Några av dem behöver genomföras för de flygresor som inte kan avskaffas, men det är långt ifrån tillräckligt för att klara klimatmålen. Ett klimatacceptabelt bränsle saknas fortfarande.

Inga gröna flygningar


Vid en enkelresa mellan Göteborg och Stockholm släpper flyget ut 66,38 kg koldioxid gentemot tågets 0,0026. Det finns inga gröna flygningar, det finns bara mindre skadliga flygningar. Att investera pengar i ett annat land för att "klimatkompensera"gör heller aldrig en skada ogjord.

Författarna hänvisar till turismen. Via våra kontakter med turistnäringen hör vi att turisterna i första hand vill förflytta sig med tåg, i andra hand med buss.

Roswall och Hörlin har fräckheten att tala om rättvisa villkor för inrikesflyget. Är de inte medvetna om att flygbränslet är helt obeskattat och många av flygplatserna subventionerade av stat eller kommun? Det är för övrigt horribelt att SAS får ägartillskott av staten samtidigt som SJ sedan flera år tvingas dela ut vinst till sin ägare staten.

Miljöpartiets mål är att det alltid ska vara dyrare att välja det klimatdåliga alternativet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga