Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. marts 2009
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)

Utskriftvänlig
Granska elbilarna kritiskt
Näringsminister Maud Olofsson (C)
Claes Västerteg (C) hävdar på Aktuella frågor (9.3) att elbilar
är framtidens fordon och att bilparken efter 2025 skall vara helt
fossilbränslefri. Det är glädjande att Centerpartiet ansluter sig
till miljöpartiets ambition att fasa ut fossila bränslen från
transportsektorn. Frågan är dock om den metod Centern pläderar
för är praktiskt genomförbar. Näringsminister Maud Olofsson (C)
råder bensinmacksägarna att sätta upp vindsnurror och eluttag.
Men för vilka bilar då? För närvarande utgör elbilarna bara en
försumbar andel av Sveriges totalt 4,3 miljoner bilar.

Vi politiker bör skaffa oss ett allsidigt kunskapsunderlag innan
vi rekommenderar det ena eller andra. Fram till nyligen var det
etanol som alla skulle satsa på om man lyssnade på Maud Olofsson.
Bondekooperationen satsade på Agroetanol och miljöbilspremier
lockade privatpersoner att köpa etanolbilar. Men i takt med
reportagen om hur etanolen tränger undan odling av mat har
entusiasmen över det bränslet falnat. För att inte med full fart
köra in i nästa återvändsgränd bör elbilskonceptet granskas
kritiskt.

I Köpenhamn rullar den norska elbilen Greenbuddy och väcker stort
intresse. Mindre bekant är att elbilen har en toppfart på 80
kilometer i timmen och en räckvidd på 8 mil, inte lever upp till
EU:s säkerhetskrav och därför är klassad som en fyrhjulig
motorcykel trafiksäkerhetsmässigt. Frånsett säkerhetsaspekterna
är den begränsade tillgången på batterimetallen litium och
kostnaden för fordonet faktorer som talar emot elbilen som den
enda lösningen på transportsektorns klimatproblem.

Claes Västerteg påstår att jag vill inskränka den personliga
friheten och individens möjlighet att förflytta sig. Det är
allvarliga anklagelser. Självfallet har jag ingenting emot
enskilda personers frihet eller möjlighet att förflytta sig så
länge den inte inkräktar på andra människors möjlighet att göra
detsamma. Men klimatpåverkan från den rika världens transporter
är ju en av anledningarna till att människor drabbas av
översvämningar och tvingas fly när deras hem sätts under vatten.
Framför allt inkräktar dagens transporter på kommande
generationers möjligheter att förflytta sig och att över huvud
taget leva ett drägligt liv.

Claes Västerteg tycker att det är bättre att göra något än att
inte göra någonting alls. Men att bygga luftslott är dumt jämfört
med att satsa på det som redan finns. Att ersätta bilresor med
kollektivtrafik, cykling eller gång istället för bil, samt att
satsa på biogas som bränsle, finns det underlag för att
rekommendera.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga