Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. april 2009
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Kia Andreasson, kommunalråd (MP)

Utskriftvänlig
Tunga argument för järnvägen
En utbyggnad av järnvägen nödvändig inte bara av klimatskäl utan för att människor alls ska kunna förflytta sig någorlunda snabbt. Vad gäller SJ som ska köra tågtrafiken, måste kravet på att vinstutdelningskravet ska ersättas med ett trafikpolitiskt uppdrag.
Flyg, bil eller tåg? Utifrån klimat- och miljöperspektiv är valet enkelt när det gäller resor mellan Göteborg och Stockholm. Tågresor är väldigt mycket bättre än bil och flyg om man jämför växthusgaser samt andra luftföroreningar. Trafiksäkerhet är en annan viktig aspekt där tåget slår bilen.
Ytterligare ett tungt argument för att föreskriva tåg i företags resepolicy är det faktum att de anställda kan ­arbeta på tåget.

Arne Karyds resonemang på ­Debatt 27 mars är lite svårt att förstå, men han framhåller inrikesflygets funktion med nav och grenar ut till bland annat Jönköping, Ängelholm, Växjö, Torsby, Hagfors, Oskarshamn och Kristianstad. Karyd tycks dock ha missat är att dessa flygplatser inom något år inte kommer att drivas i Luftfartsverkets regi eller uppbära statligt stöd på annat vis.

Därför är utbyggnad av järnvägen nödvändig inte bara av klimatskäl utan för att människor alls ska kunna förflytta sig någorlunda snabbt. Vad gäller SJ som ska köra tågtrafiken, finns det krav på att vinstutdelningskravet ska ersättas med ett trafikpolitiskt uppdrag i linje med den partimotion om klimat Miljöpartiet lämnade in 1 april.

Agneta Granberg påtalar 28 mars på Fria ord hur många arbetstillfällen som är knutna till flyget. Vi är inte okunniga om detta. Samhällsomställningar är smärtsamma, men ibland nödvändiga för att inte stelna i gamla strukturer.

Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle kommer också att generera en mängd nya jobb. Såväl politiken som näringslivet måste utgå från att klimathotet är på riktigt och genomföra klimatomställningen så fort som möjligt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga