Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. april 2009
Göran Larsson, Kommunstyrelsen i Lidköping (mp)
Karin Svensson Smith, Riksdagens trafikutskott (mp)

Utskriftvänlig
Investeringarna riskerar att utebli
De statliga infrastrukturanslagen borde användas till Kinnekullebanan och andra klimatsmarta investeringar i järnväg som är gynnsamma för fler än bara Stockholms bilister. Regeringens satsningar på vägar rimmar minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.
Regeringen tar brösttoner i klimatfrågan men tonerna ekar tomt när de möter handling. Gång på gång fattar den borgerliga regeringen beslut som leder oss längre bort från lösningen på klimatkrisen, till exempel genom att konsekvent prioritera satsningar på väg framför järnväg.
Följden blir att den angelägna i Kinnekullebanan nu riskerar att inte bli av. Det är ett bakslag för utvecklingen i
regionen och ett stort svek mot alla dem som vill dra sitt strå till stacken för miljön och resa klimatsmart.

Inom kort kommer regeringen att få ett underlag från Banverket och Vägverket som visar vilka projekt som kommer att kunna genomföras under den kommande planeringsperioden 2010 till 2021. Alltså ungefär den tidsram som vi har att jobba med när det gäller att vända kurvan av
ökande utsläpp av klimatpåverkande gaser för att förhindra allt för alarmerande klimatkonsekvenser. Enligt information som Miljöpartiet tagit del av innebär underlaget att inga nya järnvägsinvesteringar kommer att bli av i landet förutom de som redan påbörjats eller fått extern finansiering.

Detta skulle innebära att flertalet av de
järnvägssatsningar som Miljöpartiet föreslår runtom i landet inte kommer att kunna genomföras.

En bakomliggande orsak till att investeringarna i Kinnekullebanan och andra nya järnvägsprojekt riskerar att utebli är regeringens beslut i december 2008 om att minst hälften av alla investeringar fram till 2021 ska gå till vägar. När det gäller nya väginvesteringar är nämligen den moderatledda regeringens lista lång. Bara Förbifart Stockholm beräknas kosta 25 miljarder kronor. Dessa pengar borde naturligtvis istället användas till viktiga och klimatsmarta investeringar i järnväg som är gynnsamma för fler än bara Stockholms bilister. Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga