Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER




Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. april 2009
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Usel satsning på järnvägen
Att vägarna prioriteras framför järnvägarna är ett bakslag för utvecklingen i regionen och ett stort svek mot alla dem som vill dra sitt strå till stacken för miljön och resa klimatsmart.
Regeringen tar brösttoner i klimatfrågan men tonerna ekar tomt när de möter handling. Gång på gång fattar den borgerliga regeringen beslut som leder oss längre bort från lösningen på klimatkrisen,
till exempel genom att konsekvent prioritera satsningar på väg framför järnväg. Följden blir att de angelägna järnvägsinvesteringar i Sundsvallsregionen
nu riskerar att inte bli av.
Nyligen kom ett underlag från
Banverket och Vägverket som visar
vilka projekt som kommer att
kunna genomföras under den
kommande planeringsperioden
2010 till 2021. Alltså ungefär den
tidsram som vi har att jobba med
när det gäller att vända kurvan
av ökande utsläpp av klimatpåverkande
gaser för att förhindra
allt för alarmerande klimatkonsekvenser.
Enligt information
som Miljöpartiet tagit del av
innebär underlaget att inga nya
järnvägsinvesteringar kommer
att bli av i landet förutom de som
redan påbörjats eller fått extern
finansiering. Detta skulle innebära
att flertalet av de järnvägssatsningar
som Miljöpartiet föreslår
runtom i landet inte kommer
att kunna genomföras.
Några av dessa satsningar är
mittbanan mellan Ånge och
Sundsvall, triangelspår i Bergsåker
och uträtning av järnvägen
mellan Sundsvall och Härnösand.
Ungefär 60 procent av landets
godstransporter på järnväg
sker i Norrland.
En delfinansiering av triangelspåret
i Maland, för att underlätta
godstransporterna på järnväg
till Tundalshamnen, är därför
även det en investering som
snabbt ger god samhällsekonomisk
avkastning.
En satsning på nämnda järnvägssträckor
skulle därmed innebära
en positiv regional utveckling
för hela landet och dessutom
möjliggöra fungerande och hållbar
persontrafik mellan Norrlandskustens
städer.
En bakomliggande orsak till att
investeringarna i nämnda järnvägssträckor
och andra nya järnvägsprojekt
riskerar att utebli är
regeringens beslut i december
2008 om att minst hälften av alla
investeringar fram till 2021 ska gå
till vägar. När det gäller nya väginvesteringar
är nämligen den
moderatledda regeringens lista
lång. Bara Förbifart Stockholm
beräknas kosta 25 miljarder kronor.
Dessa pengar borde naturligtvis
i stället användas till viktiga
och klimatsmarta investeringar
i järnväg eller spårväg,
investeringar i järnväg eller spårväg.
Miljöpartiet vill minska slitaget
på vägarna genom att mer
gods ska gå via kombinationer av
väg, järnväg och/eller sjöfart. En
fullastad 60-tonslastbil sliter lika
mycket på vägen som 75 000 personbilar.
Särskilt i områden med
risk för tjälskador, som här i Mellannorrland,
är det därför väsentligt
att minimera tung lastbilstrafik.
Miljöpartiet har föreslagit att
188 miljarder kronor ska läggas
på järnvägssatsningar mellan
2010 till 2021. Det är nödvändiga
åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Tranporter måste flyttas
över från lastbil till godståg och
från bil till tåg och spårväg. Att
nya vägar leder till ökad bil- och
lastbilstrafik är ett erkänt faktum.
Regeringens satsningar på
vägar rimmar därmed minst sagt
illa med att Sverige ska vara ett
föredöme i klimatfrågan.
Klimatpolitiken får under inga
omständigheter bli en lekstuga
där politiker turas om att försöka
briljera över varandra med vackra
tal och lite handling. Alldeles
för mycket står på spel. Nu finns
ett unikt läge att slå in på en hållbar
väg in i framtiden genom att
satsa på nya järnvägar och slopa
investeringar i nya klimatförstörande
vägar. Vi hoppas innerligen
att regeringen förvaltar tillfället
ansvarsfullt och prioriterar
klimatåtgärderna framför röstfisket
i den kommande infrastrukturplaneringen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga