Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. april 2009
Agneta Börjesson partisekreterare (mp)
Stefan Edlund kommunfullmäktigeledamot Varberg (mp)
Karin Svensson Smith trafikpolitisk talesperson (mp)

Utskriftvänlig
Dubbelspår genom Varberg riskerar att skjutas upp igen
Tranporter måste flyttas över från lastbil till godståg och från bil till tåg och spårväg. Att nya vägar leder till ökad bil- och lastbilstrafik är ett erkänt faktum. Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.
Regeringen tar brösttoner i klimatfrågan men tonerna ekar tomt när de möter handling. Gång på gång fattar den borgerliga regeringen beslut som leder oss längre bort från lösningen på klimatkrisen, till exempel genom att konsekvent prioritera satsningar på väg framför järnväg. Följden blir att det planerade dubbelspåret genom Varberg nu riskerar att inte bli av. Det är ett stort svek mot alla dem som valt att ställa bilen och resa klimatsmart.
Inom kort kommer regeringen att få underlag från Banverket och Vägverket som visar vilka projekt som kommer at kunna genomföras under den kommande planerings-perioden 2010 till 2021. Alltså ungefär den tidsram som vi har att jobba med när det gäller att vända kurvan av ökande utsläpp av klimatpåverkande gaser för att förhindra alltför alarmerande klimatkonsekvenser. Enligt information som Miljöpartiet tagit del av innebär underlaget att inga nya järnvägsinvesteringar kommer att bli av i landet förutom de som redan påbörjats eller fått extern finansiering. Detta skulle innebära att flertalet av de järnvägssatsningar som Miljöpartiet föreslår runtom i landet inte kommer att kunna genomföras.
En av dessa satsningar är dubbelspår genom Varberg som skulle skapa bättre pendlingsmöjligheter för många i Varbergsområdet. Dubbelspåren möjliggör också för fler godstransporter på spåren, vilket innebär att mycket av den tunga lastbilstrafiken kan försvinna från vägarna.
En bakomliggande orsak till att dubbelspåren genom Varberg och andra nya järnvägsprojekt riskerar att utebli är regeringens beslut i december 2008 om att minst hälften av alla investeringar fram till 2021 ska gå till vägar. När det gäller nya väginvesteringar är nämligen den moderatledda regeringens lista lång. Bara Förbifart Stockholm beräknas kosta 25 miljarder kronor. Dessa pengar borde naturligtvis istället användas till viktiga och klimatsmarta investeringar i järnväg eller spårväg.
Miljöpartiet har föreslagit att 188 miljarder kronor ska läggas på järnvägssatsningar mellan 2010 och 2021. Det är nödvändiga åtgärder för att minska klimatpåverkan. Tranporter måste flyttas över från lastbil till godståg och från bil till tåg och spårväg. Att nya vägar leder till ökad bil- och lastbilstrafik är ett erkänt faktum. Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.
Klimatpolitiken får under inga omständigheter bli en lekstuga där politiker turas om att försöka briljera över varandra med vackra tal och lite handling. Alldeles för mycket står på spel. Nu finns ett unikt läge att slå in på en hållbar väg in i framtiden genom att satsa på nya järnvägar och slopa investeringar i klimatförstörande vägar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga