Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 30. april 2009
Stefan Arrelid (mp), Kommunalråd, Norrköping
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot i Trafikutskottet

Utskriftvänlig
Ostlänken riskerar att utebli
Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan. Följden blir att den angelägna järnvägssatsningen Ostlänken nu riskerar att inte bli av vilket är ett bakslag för utvecklingen i regionen och ett stort svek mot alla dem som vill dra sitt strå till
stacken för miljön och resa klimatsmart.
Regeringen tar brösttoner i klimatfrågan men tonerna ekar tomt när de
möter handling. Gång på gång fattar den borgerliga regeringen beslut
som leder oss längre bort från lösningen på klimatkrisen, till exempel
genom att konsekvent prioritera satsningar på väg framför järnväg.
Följden blir att den angelägna järnvägssatsningen Ostlänken nu
riskerar att inte bli av. Det är ett bakslag för utvecklingen i
regionen och ett stort svek mot alla dem som vill dra sitt strå till
stacken för miljön och resa klimatsmart.

Debatt

Inom kort kommer regeringen att få ett underlag från Banverket och
Vägverket som visar vilka projekt som kommer at kunna genomföras under
den kommande planeringsperioden 2010 till 2021. Alltså ungefär den
tidsram som vi har att jobba med när det gäller att vända kurvan av
ökande utsläpp av klimatpåverkande gaser för att förhindra allt för
alarmerande klimatkonsekvenser. Enligt information som Miljöpartiet
tagit del av innebär underlaget att inga nya järnvägsinvesteringar
kommer att bli av i landet förutom de som redan påbörjats eller fått
extern finansiering. Detta skulle innebära att flertalet av de
järnvägssatsningar som Miljöpartiet föreslår runtom i landet inte
kommer att kunna genomföras.

En av dessa satsningar är Ostlänken. Den planerade dubbelspårjärnvägen
är viktig för att stärka kommunikationerna inom regionen och knyta
Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare varandra. Den behövs
också för att stärka förbindelserna mellan Stockholm och Malmö.

En bakomliggande orsak till att investeringarna i Ostlänken och andra
nya järnvägsprojekt riskerar att utebli är regeringens beslut i
december 2008 om att minst hälften av alla investeringar fram till
2021 ska gå till vägar. När det gäller nya väginvesteringar är
nämligen den moderatledda regeringens lista lång. Bara Förbifart
Stockholm beräknas kosta 25 miljarder kronor. Dessa pengar borde
naturligtvis istället användas till viktiga och klimatsmarta
investeringar i järnväg eller spårväg.

Miljöpartiet har föreslagit att 188 miljarder kronor ska läggas på
järnvägssatsningar mellan 2010 till 2021. Det är nödvändiga åtgärder
för att minska klimatpåverkan. Tranporter måste flyttas över från
lastbil till godståg och från bil till tåg och spårväg. Att nya vägar
leder till ökad bil- och lastbilstrafik är ett erkänt faktum.
Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att
Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.

Klimatpolitiken får under inga omständigheter bli en lekstuga där
politiker turas om att försöka briljera över varandra med vackra tal
och lite handling. Alldeles för mycket står på spel. Nu finns ett
unikt läge att slå in på en hållbar väg in i framtiden genom att satsa
på nya järnvägar och slopa investeringar i klimatförstörande vägar. Vi
hoppas innerligen att regeringen förvaltar tillfället ansvarsfullt och
prioriterar klimatåtgärderna framför röstfisket i den kommande
infrastrukturplaneringen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga