Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. maj 2009
Karin Svernsson-Smith. Led (MP) riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Avreglerad trafik kostar extra skattepengar
Ytterligare uppstyckning och privatisering är svår att förena med ambitioner om att fördubbla kollektivtrafikens andel avresorna. Om privata bolag tillåts plocka russinen ur kakan så måste skattetillskottet i trafiken öka, om inte biljettpriser ska höjas eller trafik dras in.
Regionrådet i Skåne Pia Kinhult (M) försöker sig på ett reptrick när hon påstår att en utbyggnad av E22 till motorväg inte ska ske på bekostnad av järnvägen. Principiellt är det inget som skiljer statens ekonomi från regionens. Om inte skatten höjs eller inkomsterna ökar på annat måste ett ökat anslag kombineras med neddragning av något annat.

Såväl framtidstro som ökade pendlingsmöjligheter kan tillgodoses med en större spårkapacitet i Skåne. Till skillnad från att nå dessa mål med mera vägar kan det kombineras med att miljöbelastningen minskar när en större andel av transporterna går på spår.

I samma nummer redogör Västtrafiks vice ordförande Johnny Bröndt (M) för sin regions ambitioner att öka kollektivtrafikens andel av personresorna. Jag uppskattar ambitionen, men tror inte att en ytterligare uppdelning av lönsam respektive olönsam trafik gör det bättre för resenärerna.

Cirka 40 procent av kollektivresorna är bytesresor. Ska andelar kunna vinnas från biltrafiken måste bytena bli smidigare och den totala restiden kortas. Inget talar för att samordningen ökar när det blir ännu flera kategorier i kollektivtrafiken. Till trafikutskottet kommer redan många klagomål från resenärer som påtalar krångel vid byte mellan olika bolag, mellan regional och interregional trafik samt mellan olika län.

Slutsatsen från en utvärdering av den engelska bussmarknadens avreglering är att vare sig kvaliteten eller tillgängligheten har förbättrats. IEn ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) redovisas synpunkter från de regionala trafikhuvudmännen i Nya Zeeland om avreglering. De uppger problem med integration mellan kommersiell och avtalsbunden trafik, otillfredsställande pålitlighet samt låg kundnöjdhet.

En ny dansk jämförelse av kommuners privatiseringsgrad och kostnader för verksamheter som har offentliga respektive privata utförare visar att kommunerna inte har tjänat på att lägga ut på privata entreprenörer. Tvärtom har det kostat den genomsnittlige kommuninvånaren 136 kronor extra per år - många miljoner för den normalstora kommunen.

Om privata bolag tillåts plocka russinen ur kakan så måste skattetillskottet i trafiken öka, om inte biljettpriser ska höjas eller trafik dras in. Ett bevis för det finns i Rikstrafikens rapport där man förklarar varför det kommer att behövas mer stödpengar om all järnvägstrafik blir konkurrensutsatt. I ett av scenarierna kommer nattågen till Norrland att upphöra och all olönsam trafik som Rikstrafiken i dag driver att läggas ner.

Ytterligare uppstyckning och privatisering är således svår att förena med ambitioner om att fördubbla kollektivtrafikens andel av resorna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga