Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. juni 2009
Zaida Catalán (MP), kandidat till Europaparlamentet
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot, Skåne

Utskriftvänlig
Nolltolerans mot sexköp
Sverige borde under sitt ordförandeskapet i EU agera mot kvinnoförnedring och för jämställdhet
De EU-toppmöten som äger rum i olika städer brukar förutom politiker följas av prostituerade. Att politiker som fått sina medborgares förtroende att representera sitt land beter sig på detta avskyvärda sätt är obegripligt. Det behövs fler kvinnor bland EU-parlamentarikerna och det behövs politiker som med kraft tar itu med den människoförnedring som sexköp innebär.

Under den senaste tiden har starka röster höjts från starka opinionsbildare för att tillåta sexköpande i Sverige och menat att förbudet mot sexköp i själva verket skadar de kvinnor och barn den är satt att skydda - ingenting kunde vara mer fel. Det påstås finnas en "frivillighet" i vissa fall då en man köper sex av en kvinna. Dessa fall sägs illustrera myten om den "lyckliga horan" och menas motivera att sexköpslagen helt ska tas bort.

Ett av vår tids slaveri är sexhandeln med kvinnor och barn. I världen räknar FN med att närmare 4 miljoner kvinnor och barn utsätts för människohandel med sexuella ändamål, i Europa är samma siffra 500 000 enligt International Organisation for Migration. Sexhandeln med kvinnor och barn beräknas vara den tredje största inkomstkällan för organiserad brottslighet i världen. Bara vapen- och narkotikahandeln är större.

Enligt den senaste undersökningen om sexköp i Sverige, (Folkhälsoinstitutet 1996) har 14 procent av svenska män köpt sex någon gång i sitt liv. Motsägelsefullt nog är, enligt en undersökning från Göteborgs universitet från förra året, sju av tio för att behålla sexköpslagen.

Sexköpslagens effekter utreds nu av en parlamentarisk utredning. I debatten anförs krav om att särskilja "frivillighet" och "tvång" vad gäller prostitution. Detta skulle inte bara innebära att vi inför ett nytt förbud, nämligen förbud mot kvinnor som prostituerar sig, utan att vi vänder ryggen åt Sveriges jämställdhetsarbete och genomför en av vår tids nederlag för jämställdheten.

I förarbetena till sexköpslagen beskrivs noggrant hur de båda alternativen övervägdes. Skulle den säljande parten också kriminaliseras, eller bara köparen av sex? Regeringen bestämde sig för att den som skapar denna inhumana marknad, den som står för efterfrågan och sprider normen om att kvinnors kroppar är till salu - det är de som ska straffas.

Polisen vittnar själva om hur prostituerade kvinnor är tacksamma för att lagen har införts, eftersom de upplever att de blir tagna på större allvar när de anmäler misshandel som uppkommit i samband med ett sexköp.

Det är dags för Sverige, att under det kommande ordförandeskapet, nu hålla fanan högt för jämställdhet i EU. Vi behöver fler insatser för att komma åt männen som efterfrågar denna integritetskränkande och ytterst inhumana marknad. Vi behöver ett beslut om nolltolerans mot sexköp i EU och en oundviklig slutsats blir att övriga EU måste gå i den riktning Sverige har påbörjat och införa ett förbud mot sexköp.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga