Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. juni 2009
Karin Svensson Smith (MP)
Rolf Englesson (MP)

Utskriftvänlig
Låt spårvagnen gå till kulturen
Att göra innerstaden bilfri och att anlägga spårvagnstrafik blir då medel för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i såväl ekologiskt som kulturellt hänseende
Lund har kvalat vidare i tävlingen om Europas kulturhuvudstad 2014. Lund satsar på barnkulturfestival, scenkonstbiennal, litteralund medmera. Några planer för tiden därefter verkar inte finnas. Risken är att det blir upp som en sol och ner som en pannkaka.

Det behöver göras saker som är både nyskapande och hållbara. Det viktiga borde vara att satsa på en kulturell infrastruktur som bla innehåller en utökad kultur- och musikskola, förbättrade bibliotek och en mer intressant konsthall. Detta för att ge fler möjlighet att utöva och att låta sig inspireras av kultur.

Kultur är inte bara sköna konster. Stadens kultur består också av hus, förflyttningsmöjligheter, handel och mötesplatser. Vi tror att Lund skulle få större chans att bli kulturhuvudstad om det fanns en konsekvent politik för detta. Anor saknas ju inte, men det gäller att stå emot mammons krafter när dessa önskar externa handelspalats, parkeringar på torg och annat som utarmar staden. Bordeaux som också vill bli kulturhuvudstad kan tjäna som föredöme. När riksdagens trafikutskott besökte staden för ett år sedan visades stolt hur gamla byggnader och torg bevarats samtidigt som de hade moderna funktioner. Invånarna njöt av många uteserveringar, goda möjligheter för säker cykel- och gångtrafik samt stor variation i affärsutbudet. På frågan om vilket verktyg som använts för att nå de uppsatta målen blev svaret spårvagnslinjer. När dessa ersatte biltrafiken blev det lättare att värna om stadens estetiska kvaliteter, fler ville besöka kaféer och offentliga miljöer.

Spårvagnar innebär ett fast kollektivtrafiksystem som inte ändras över tid och är tillräckligt attraktivt för att locka bilister. När kommunledningen pratar om spårvagnar är det transportförsörjningen till ESS som nämns. Vi föreslår att spårvagnssatsningen i stället länkas ihop med kulturhuvudstadsplanerna. Att göra innerstaden bilfri och att anlägga spårvagnstrafik blir då medel för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i såväl ekologiskt som kulturellt hänseende.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga