Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. juni 2009
Karin Svensson Smith (MP), skånsk riksdagsledamot
Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker

Utskriftvänlig
Vägtransporterna i EU är alldeles för billiga
Den enda åtgärd regeringen föreslår för att komma till rätta
med godstransporternas klimatpåverkan är ecodriving för lastbilschaufförer! Detta är oansvarigt mot människor som tvingas fly när översvämningar spolar bort deras hem. Det är också oansvarigt gentemot kommande generationer som ska leva efter det oljerus vår generation har ägnat sig åt.
Eftersom opinionsmätningarna visar att klimatet är den i särklass viktigaste frågan
för väljarna försöker de olika EU-kandidaterna att bjuda över varandra i ord.
En av ledarkommentarerna till Miljöpartiets nyligen avhållna kongress skrev att Miljöpartiet måste börja profilera sig med något annat eftersom alla partier nu har blivit miljöpartier. Detta påstående bör granskas. När klimatåtgärderna ställs mot
andra intressen sållas agnarna från vetet. Krav på kmskatt för lastbilar kan vara ett sållningsinstrument med hygglig precision.

Europas vägar är fyllda med rullande lager av varor som fraktas härs och tvärs över
kontinenten. Maten för både djur och människor har i regel åkt en lång vägsträcka innan den når konsumenten. Det behövs inga universitetspoäng för att förstå att detta är komplett vansinne och helt oacceptabelt i en tid när klimatforskningsdebatten handlar om hur många meter havet kommer att stiga.
Trafiken står för cirka 40 procent av den svenska klimatpåverkan och lastbilstransporterna bidrar med en växande andel. Vägtransporter är alldeles för billiga.

Redan 1992 konstaterade EU-kommissionen att ?eftersom priserna för vägtransporter inte återspeglar de totala samhällsekonomiska kostnaderna är efterfrågan på vägtransporter för hög?. Denna vår röstade Europaparlamentet för ett direktivförslag om kilometerbaserade
avgifter för tunga vägtransporter ? Eurovinjettdirektivet ? med syfte att
kostnaderna för luftföroreningar och buller ska återspeglas i priset för lastbilstransporter. Direktivet urvattnades
en del, men ger trots allt möjligheter för
medlemsstaterna att införa kilometerskatt på landsvägstransporter. Flera länder i
Europa har redan infört en sådan skatt ? Schweiz, Österrike, Tyskland, Tjeckien.

Den svenska regeringen, vars chef säger sig vilja ha ledartröjan i EU:s klimatarbete,
har häpnadsväckande nog motarbetat kommissionens förslag. ?Principiella? skäl har anförts som att detta inte skall betraktas som avgifter utan som skatter
och därmed vara en fråga att hanteras av finansministrarna i stället för av transportministrarna.

Sverige har också motsatt sig den trängselkomponent i vägavgifterna. Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) arbetar i stället för att det undantag som medger tyngre och längre lastbilar i Sverige
ska bli norm i hela EU. När den rödgröna oppositionen pläderar för större anslag till järnvägar kontrar regeringen med att
ekonomiska styrmedel är klimateffektivare än investeringar. Men varför ska
lastbilstrafiken undantas? I Skåne, där 70-80 procent av alla lastbilstransporter vare sig har start eller mål utan bara kör rätt igenom, skulle det vara extra angeläget
med ett ekonomiskt styrmedel som bättre fördelar godstransporterna mellan väg, järnväg och sjöfart.

Den enda åtgärd regeringen föreslår i klimatpropositionen för att komma till rätta
med godstransporternas klimatpåverkan är ecodriving för lastbilschaufförer! Detta är oansvarigt mot människor som tvingas fly
när översvämningar eller orkaner spolar bort deras hem. Det är också oansvarigt gentemot alla barn och kommande
generationer som ska leva efter det oljerus vår generation har ägnat sig åt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga