Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. juli 2009
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Carl Schlyter EU-parlamentariker (mp)
Jakop Dalunde språkrör Grön Ungdom

Utskriftvänlig
Miljöbilspremier dåliga för miljöpartiets profil
Att subventionera det som anses önskvärt fungerar ofta sämre än att göra det som bör minska dyrare t ex genom en höjd koldioxidskatt. Om koldioxidskatten höjs har biogasnät- och andra kloka investeringar ha mycket större sannolikhet för att bli av.
Den 28/4 beslutade miljöpartiets riksdagsgrupp om ett budgetpaket innehöll 400 miljoner till miljöbilspremier, grön bonus för bilinköp och skrotningspremie. Det finns inget underlag för att ovan nämnda åtgärder är klimateffektiva. Tvärtom visar rapporter från såväl Naturvårdsverket och KTH samt utländska källor exempelvis Journal of Transportation Research att klimatnyttan med förnyelse i bilparken mer än förtas av den negativa klimatpåverkan som uppstår när bilar tillverkas och skrotas. Andra gröna partier i Europa vi känner till tar inte initiativ till skrotningspremier, i stället framför de kraftig kritik.

Utifrån en fördelningspolitisk synvinkel är det fel med en omfördelning från det allmänna skattekollektivet till att med bidrag stödja de som köper nya bilar. Många av dem som har råd med en ny bil skulle sannolikt göra det ändå. Är fördelningspolitik en utgångspunkt för transportsubventioner har stöd till kollektivtrafiken i särklass störst träffsäkerhet.

De medel som mp föreslår för bilpremier/bonusar skulle kunna användas till att underlätta för nya arbetstillfällen inom mer framtidsinriktade branscher än personbilsindustrin. Hade exempelvis dessa används för att tidsmässigt flytta fram spårvagnsnät i Stockholm (i stället för att senarelägga som blir konsekvensen av borgarnas trafikpolitik) hade gett jobb i branscher som inte är överetablerade utan har goda tillväxtmöjligheter.

Att subventionera det som anses önskvärt fungerar ofta sämre än att göra det som bör minska dyrare t ex genom en höjd koldioxidskatt. Det största problemet är att kostnaderna för klimatskador inte läggs på priset för fossila bränslen. Om koldioxidskatten höjs har biogasnät- och andra kloka investeringar ha mycket större sannolikhet för att bli av. I Tyskland finns en ekonomisk debatt som hävdar att skrotningspremierna har skadat den allmänna handeln och därmed investeringar i energisnål teknik genom att locka invånarna att spendera sina medel på bilinköp.

De rödgrönas image ska vara framtidsinriktad, klimatsmart och seriös (våra förslag ska vara underbyggda med kunskap och inte bara tyckanden). Förslag på miljöbils- och skrotningspremier motverkar den bilden.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga