Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. juli 2009
Karin Svensson Smith (mp)Trafikpolitisk talesperson
Utskriftvänlig
Utveckla färjetrafiken för framtiden
Avgörande för Gotlandstrafiken blir att båtarna i framtiden drivs utan användning av fossilt bränsle och att vi hushåller med den energi vi har. Båda delarna är nödvändiga utifrån klimathänsyn men inte minst också för att kunna få en rimlig prissättning på båtbiljetterna.
Nyhetsvinklingen i GT-rapporteringen om mljöpartiets tankar kring utvecklingen av gotlandstrafiken kan lätt misstolkas (GT 090630). Jag vill därför förtydliga vad vi anser krävs för att det även i framtiden ska finnas goda förbindelser till och från Gotland.

Avgörande blir att båtarna i framtiden drivs utan användning av fossilt bränsle och att vi hushåller med den energi vi har. Båda delarna är nödvändiga utifrån klimathänsyn men inte minst också för att kunna få en rimlig prissättning på båtbiljetterna. Ju mer bränsle som behövs, desto dyrare blir det att driva trafiken.

Vi har en stor tilltro till möjligheterna att med hjälp av förbättrad teknik såväl kunna gå över till biogasdrift som att minska energiförbrukningen.

Vi tror också att det måste vara möjligt att vidareutveckla trafik med båtarna och att ibland även kunna sätta in långsammare avgångar. Detta bör i så fall ske där det finns en efterfrågan och möjlighet för till exempel godstransport som inte är lika brådskande eller passagerare som vill betala mindre för biljetten. Dessa möjligheter bör noga undersökas för att kunna hitta en bra modell som innebär att ett effektivare system kommer till stånd utan att möjligheten till dagens snabba och smidiga överfarter till och från fastlandet äventyras.

Miljöpartiet de gröna är ytterst mån om Gotlands väg mot fastlandet vilket är helt avgörande för Gotlands framtid och utveckling.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga