Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. juli 2009
JONAS ERIKSSON, oppositionsråd (MP) Örebro läns landsting
JAKOP DALUNDE, språkrör Grön Ungdom
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagsledamot (MP) i trafikutskottet

Utskriftvänlig
New Green Deal-läge
Förbifart Stockholm är en gökunge som tränger ut spårinvesteringar
En skorrande falsk ton skär genom EU:s nuvarande ordförandeland när statsminister
Reinfeldt hävdar att klimatet nu står i fokus.
Samtidigt som Reinfeldt talar om ledarskap och omställning så tar den regering han själv leder beslut som för oss längre bort från lösningen på klimatkrisen.
Ord och handling i miljö- och klimatfrågorna följs verkligen inte åt i den borgerliga regeringens politik.
Regeringens senaste stolpskott i sammanhanget rör de vägar och järnvägar som har stor betydelse både nationellt och regionalt.
Mer utrymme för vägtrafik har hittills på alla ställen i världen lett till att fler använder bilen. 95 procent av all energi till transporter i Sverige kommer från fossila
bränslen och därför är det utifrån
klimatperspektiv väsentligast att öka kapaciteten för spårburna transporter.
Att påstå sig vilja ha ledartröjan i EUs klimatarbete och samtidigt via regeringsbeslut öronmärka hälften av alla nya investeringsmedel till vägar går inte ihop.
Sverige och resten av världen är inne i en lågkonjunktur och det är därför ett guldläge för att genomföra en Green New Deal där samhällets investeringar styrs till att göra både klimatnytta och ge nya arbetstillfällen. Det gör oss förbluffade att regeringen inte tar vara på denna möjlighet, utan konsekvent fortsätter att prioritera den infrastruktur som var modern under det förra århundradet. Detta i stället för att investera i nya spår och annan
infrastruktur som passar i det fossilbränslefria samhälle som växer fram under 2000-talet.
Det mest fossila exemplet är Förbifart Stockholm, en sexfilig motorväg som planeras i Stockholm för en kostnad på cirka trettio miljarder. Detta megaprojekt
har blivit en gökunge som tränger ut såväl spårtrafik som andra infrastrukturinvesteringar i resten av landet.
Klimatberedningen, med representanter
från alla riksdagspartier, har enigt lagt förslag om att kapaciteten för person- och
godstransporter på järnväg borde öka med 50 procent till 2020 och att kilometerskatt skulle införas för lastbilar.
Jämfört med klimatberedningens förslag är regeringens politik ett stort svek. Att vägarna prioriteras framför järnvägarna är ett bakslag för utvecklingen i regionen och för de företag som vill kombinera väg med järnväg. Många människor, särskilt unga, vill kunna förflytta sig utan att bidra till växthuseffekten. För att kunna göra det behövs mer och inte mindre kollektivtrafik.
Satsningar på grön infrastruktur ger nya arbetstillfällen på kort sikt och en mer dynamisk arbetsmarknad på lång sikt. Samtidigt sker en omställning till ett klimatsmartare Sverige. Det är goda
investeringar för framtiden. Det verkar de flesta eniga om nu, förutom Reinfeldts regering.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga