Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. juli 2009
Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) i trafikutskottet
Helena Leander, riksdagsledamot (MP) för Uppsala län

Utskriftvänlig
Regeringens infrastrukturpolitik ett stolpskott
Sverige och resten av världen är inne i en lågkonjunktur och det är därför ett guldläge för att genomföra en Green New Deal.
En skorrande falsk ton skär genom
EU:s nuvarande ordförandeland
när statsminister Reinfeldt
hävdar att klimatet nu står i fokus.
Samtidigt som Reinfeldt talar om
ledarskap och omställning så tar
den regering han själv leder beslut
som för oss längre bort från lösningen
på klimatkrisen. Ord och
handling i miljö- och klimatfrågorna
följs verkligen inte åt i den
borgerliga regeringens politik.
Regeringens senaste stolpskott
i sammanhanget rör de vägar och
järnvägar som har stor betydelse
både nationellt och regionalt. Mer
utrymme för vägtrafik har hittills
på alla ställen i världen lett till att
fler använder bilen. 95 procent av
all energi till transporter i Sverige
kommer från fossila bränslen och
därför är det ur klimatperspektiv
väsentligast att öka kapaciteten
för spårburna transporter. Att påstå
sig vilja ha ledartröjan i EU:s
klimatarbete och samtidigt via regeringsbeslut
öronmärka hälften
av alla nya investeringsmedel till
vägar går inte ihop.
Guldläge för New Deal
Sverige och resten av världen är
inne i en lågkonjunktur och det
är därför ett guldläge för att genomföra
en Green New Deal där
samhällets investeringar styrs till
att göra både klimatnytta och ge
nya arbetstillfällen. Det gör oss
förbluffade att regeringen inte
tar vara på denna möjlighet, utan
konsekvent fortsätter att prioritera
den infrastruktur som var modern
under det förra århundradet.
Detta i stället för att investera i
nya spår och annan infrastruktur
som passar i det fossilbränslefria
samhälle som växer fram under
2000-talet. Det mest fossila
exemplet är Förbifart Stockholm,
en sexfilig motorväg som planeras
i Stockholm för en kostnad på cirka
trettio miljarder. Detta megaprojekt
har blivit en gökunge som
tränger ut såväl spårtrafik som
andra infrastrukturinvesteringar
i resten av landet. Någon järnväg
mellan Uppsala och Enköping lär
vi knappast kunna hoppas på.
Klimatberedningen, med representanter
från alla riksdagspartier,
har enigt lagt förslag om att
kapaciteten för person- och godstransporter
på järnväg borde öka
med 50 procent till 2020 och att
kilometerskatt skulle införas för
lastbilar. Jämfört med klimatberedningens
förslag är regeringens
politik ett stort svek. Att vägarna
prioriteras framför järnvägarna
är ett bakslag för utvecklingen i
regionen och för de företag som
vill kombinera väg med järnväg.
Många människor, särskilt unga,
vill kunna förflytta sig utan att
bidra till växthuseffekten. För att
kunna göra det behövs mer och
inte mindre kollektivtrafik.
Satsningar på grön infrastruktur
ger nya arbetstillfällen på kort
sikt och en mer dynamisk arbetsmarknad
på lång sikt. Samtidigt
sker en omställning till ett klimatsmartare
Sverige. Det är goda
investeringar för framtiden. Det
verkar de flesta eniga om nu,

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga