Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. juli 2009
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot
LARS WILZÉN (MP), språkrör Östergötland
ULF FLODIN (MP), ledamot Miljöpartiets regionstyrelse Östergötland

Utskriftvänlig
Strider mot klimatmålen
I och med satsningarna på bilvägar är regeringens investeringar i transportsystemet ur klimatsynpunkt bortkastade pengar
Den 30 juni presenterade Vägverket och Banverket en av regeringen beställd plan för investeringar i vägar och järnvägar; Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. I den förslås investeringar för 188 miljarder kronor.

När man i dessa klimatdiskussionernas dagar gör en så stor satsning förväntar man sig en kraftig minskning av koldioxidutläppen från trafiken. Men så blir inte fallet. Planens egna beräkningar visar att man kommer att minska koldioxidutsläppen med en tiondels procent, det vill säga i praktiken ingenting!

Det sensationella utfallet beror på att de klimatvinster man gör med förslagen till järnvägsinvesteringar äts upp av den ökade biltrafiken, som följer av planens väginvesteringar. I alliansens direktiv till planförfattarna ingick nämligen att högst hälften av pengarna ska investeras i järnvägar. Om regeringen har några seriösa klimatambitioner borde ju direktivet inneburit att utforma ett förslag som gett maximal koldioxidminskning. Ur det ödesdigra klimatperspektivet är pengarna bortkastade.

För Östergötland föreslås inga nya medel för persontrafik på järnväg.

Miljöpartiet föreslår att, förutom att bygga Ostlänken, ska upprustning snarast ske av våra länsjärnvägar mellan Linköping-Västervik, Linköping-Kalmar samt Kimstad-Finspång. Kostnaderna uppgår till 20-60 miljoner kronor per mil, total kostnad för länet blir 800 miljoner kronor.

Upprustningen av dessa banor kan ske utan årslång planering, det räcker med en upphandling. Projektet kan påbörjas under innevarande lågkonjunktur.

Ostlänken samt snabbspårväg mellan Norrköping-Söderköping kräver dock längre planering. Snabbspårvägen anser vi ska byggas för 600 miljoner kronor i stället för att lägga 2,7 miljarder kronor på E 22 i länet. Motivet för en upprustad E 22 är enligt Väg- och Banverkets plan att underlätta för den långväga lastbilstrafiken och biltrafiken. Men av klimatskäl bör ju denna trafik inte stimuleras utan överföras till järnväg i stället.

Ett glädjande förslag i planen är att godstrafik på järnväg ska underlättas genom godsspår till kombiterminalen på Händelö.

Vi är villiga att investera i säkerhetshöjande åtgärder som inte ökar vägtrafiken, exempelvis 2+1-vägar, men inte i fyrfältighet för mer trafik på Europavägarna.

EU har klimatmålet att minska koldioxidutsläppen med mellan 20-30 procent till 2020. Enligt vetenskapssamhället måste minskningen vara minst 50 procent. Det är märkligt att alliansen ligger bakom ett förslag som strider mot EU:s mål, speciellt nu när Sverige är ordförandeland. Men eftersom planen just bara är en plan kan den ju ändras.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga