Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. august 2009
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot Miljöpartiet
Lars Wilzén, språkrör Miljöpartiet Östergötland
Ulf Flodin, ledamot (MP) Östergötlands regionstyrelse

Utskriftvänlig
Alliansen på tvärs med klimatmålen
Beräkningarna från planen för förtransportsystemet 2010-2021 visar att
man kommer att minska koldioxidutsläppen med en tiondels procent, det vill säga i praktiken ingenting.
Den 30 juni presenterade Vägverket och Banverket en av Regeringen
beställd plan för investeringar i vägar och järnvägar; "Nationell plan
för transportsystemet 2010-2021". I den förslås investeringar för 188
miljarder kronor.

När man i dessa klimatdiskussionernas dagar gör en så stor satsning
förväntar man sig en kraftig minskning av koldioxidutläppen från
trafiken. Men så blir inte fallet. Planens egna beräkningar visar att
man kommer att minska koldioxidutsläppen med en tiondels procent, det
vill säga i praktiken ingenting!

Det sensationella utfallet beror på att de klimatvinster man gör med
förslagen till järnvägsinvesteringar äts upp av den ökade biltrafiken,
som följer av planens väginvesteringar. I Alliansens direktiv till
planförfattarna ingick nämligen att högst hälften av pengarna skall
investeras i järnvägar.

Om regeringen har några seriösa klimatambitioner borde ju direktivet
inneburit att utforma ett förslag, som givit maximal
koldioxidminskning. Ur det ödesdigra klimatperspektivet är pengarna
bortkastade.

För Östergötland föreslås inga nya medel för persontrafik på järnväg.

Miljöpartiet föreslår att förutom att bygga Ostlänken skall
upprustning snarast ske av våra länsjärnvägar mellan Linköping -
Västervik och Linköping - Kalmar samt Kimstad - Finspång. Kostnaderna
uppgår till 20-60 miljoner kronor per mil, total kostnad inom länet är
800 miljoner kronor.

Upprustningen av dessa banor kan ske utan årslång planering, det
räcker med en upphandling. Projektet kan påbörjas under innevarande
lågkonjunktur. Ostlänken samt snabbspårväg mellan Norrköping -
Söderköping kräver längre planering.

Snabbspårvägen anser vi ska byggas för 600 miljoner kronor i stället
för att lägga 2,7 miljarder kronor på E 22 i länet. Motivet för en
upprustad E 22 är enligt planen att underlätta för den långväga
lastbilstrafiken och långväga biltrafik. Men av klimatskäl bör ju
denna trafik inte stimuleras, utan överföras till järnväg i stället.

Ett glädjande förslag i planen är att godstrafik på järnväg ska
underlättas genom godsspår till kombiterminalen på Händelö.

Vi är villiga att investera i säkerhetshöjande åtgärder, som inte ökar
vägtrafiken, exempelvis 2+1 vägar, men inte i fyrfältighet för mer
trafik på europavägarna.

EU har klimatmålet att minska koldioxidutsläppen med mellan 20-30
procent till 2020. Enligt vetenskapssamhället måste minskningen vara
minst 50 procent.

Det är märkligt att Alliansen ligger bakom ett förslag, som i så hög
grad strider mot EU:s mål, speciellt nu när Sverige är ordförandeland.
Men, eftersom planen just bara är en plan, kan den ju ändras.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga