Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. september 2009
KARIN SVENSSON SMITH (MP) riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
YVONNE RUWAIDA (MP) oppositionsborgarråd
Stockholm Stad
RAYMOND WIGG (MP) oppositionslandstingsråd

Utskriftvänlig
Regeringen sviker kollektivtrafiken
Sverige som ordförandeland kommer att förlora all trovärdighet i klimatfrågan, om inte regeringen tänker om och stoppar Nationell plan för transportsystemet 2010?2020, som leder till ökade utsläpp från transporter.
När miljöminister Andreas Carlgren
nyligen träffade sina kolleger
från EU-länderna talade han för minskade utsläpp av koldi-
oxid på mellan 20?30 procent till år 2020. Men Sverige som ord-
förandeland kommer att förlora all trovärdighet i klimatfrågan, om inte regeringen tänker om och stoppar Nationell plan för transportsystemet 2010?2020, som leder till ökade utsläpp från transporter.
Planen är i sin tur nedbruten på länsindelade planer, som för Stockholms del bygger på de
beräkningar som finns i Cederschiölds
miljökonsekvensbeskrivning.
Enligt dem kommer hela trafikpaketet att leda till att trängseln ökar fem gånger jämfört
med i dag och även om teknikutvecklingen
leder till bränslesnålare
bilar kommer koldioxidutsläppen
att öka med 30 procent.
Miljöpartiets granskning visar att det kommer att bli ännu värre.
Merparten av vägsatsningarna
i länstrafikplanen är finansierade,
medan det saknas pengar till investeringar i kollektivtrafik för närmare 30 miljarder kronor i Stockholms län. Nya vägar byggs före nya spår och biltrafiken
kommer att öka än kraftigare
fram till 2020 och vinna andelar
från kollektivtrafiken.
Bland annat saknar planerade spår och järnvägar som Mälarbanan
mellan Kallhäll och Tomteboda,
Spårväg Syd och tvärbanorna
till Kista och universitetet finansiering.
Tiden för arbetspendling är i
genomsnitt ungefär 1,5 gånger så lång med kollektivtrafik som med bil, trots att resorna är ungefär lika långa. Till och genom innerstaden
är kollektivtrafiken ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Men hälften av alla resor
i länet är tvärregionala och de tar ofta väsentligt längre tid med kollektivtrafik
än med bil. Detta är inte hållbart för ett Stockholm som växer. Kollektivtrafiken måste
utvecklas och bli ett attraktivt och självklart resval för fler stockholmare.
De satsningar på kollektivtrafik som föreslås i länsplanen för Stockholms län måste prioriteras
och genomföras först. Om vi ska ha en chans att uppfylla miljömålen
och minska trängseln måste merparten av trafikinvesteringarna
gå till kollektivtrafik och spår.
Regeringen vilseleder väljarna
genom att påstå att den satsar på kollektivtrafik när den tvärtom för en medveten politik för ökad
bilism.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga