Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. september 2009
RAYMOND WIGG (MP), oppositionslandstingsråd
YVONNE RUWAIDA (MP), oppositionsborgarråd
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Teknikutveckling löser inte trafikinfarkten
Förbifarten är en bypassoperation i trafikinfarkten och en relik från gammal borgerlig och socialdemokratisk planering på 60-talet. Sedan dess har världen förändrats och klimatförändringarna kräver ett politiskt nytänkande.
Tre centerpartister kallar i Svenska Dagbladet den 4 september Miljöpartiet för moralister eftersom vi kritiserar koldioxidutsläpp och nya köer med Förbifart Stockholm. Centern har själva ingen lösning på trafikinfarkten då de ensidigt klamrar sig fast vid teknikutveckling för att hosta fram en halvdan trafiklösning först 2030. Miljöpartiet har en hållbar lösning inför nästa mandatperiod: Bygg ut kollektivtrafiken.

Förbifarten är en bypassoperation i trafikinfarkten och en relik från gammal borgerlig och socialdemokratisk planering på 60-talet. Sedan dess har världen förändrats och klimatförändringarna kräver ett politiskt nytänkande. Den traditionella politiken är ännu för blind för att se andra infrastrukturlösningar än ett ständigt ökande antal lastbilar och personbilar på en sexfilig motorväg.

Citybanan och alla de andra kollektivtrafiksatsningar som idag planeras och genomförs i Stockholmsregionen har Miljöpartiet föreslagit länge. Spårväg City uppstod ur ett förslag från Miljöpartiet. Men de investeringar som görs av de borgerliga i kollektivtrafik har ingen klar finansiering och är långt ifrån tillräckliga för att möta befolkningens och näringslivets behov. Regeringen har genom att prioritera en enda motorväg valt att skjuta andra viktiga satsningar på framtiden.

Teknikutveckling av bilar är positivt med vad hjälper det mot trängseln? Fem elbilar är fler än en spårvagn. Trängseln kommer att femdubblas som Förbifarten byggs. Ett exempel: Om vi har 3,5 meter mark så kan per 22 000 resenärer med spårvagn ta sig fram men bara 2000 med bil, räknat per timme.

Självklart ska vi utveckla infrastrukturen i Stockholms län. Men lösningen är inte att satsa på en två mil lång betongtunnel för minst 30 miljarder skattekronor. Lösningen är en kombination av nya trängselavgifter, förbättrat vägsystem, utbyggnad av järnvägsspår och sjöfart, en tredubblad kollektivtrafik med snabba tvärförbindelser, ökad turtäthet och lägre priser. Allt detta har vi råd med om vi avvaktar med Förbifart Stockholm.

Den regionala utvecklingsplanen visar tydligt att bilresandet beräknas öka i länet med Förbifarten och att köerna kommer bli än värre än idag. Ökad biltrafik leder också till fler bilolyckor, mer buller och ökade utsläpp av partiklar på nya platser i länet. Fler bilar och köer bidrar till en 30 till 80 procentig ökning av koldioxidutsläppen, beroende på hur bränslesnåla bilarna är år 2020. Detta är inte en hållbar politik.

Det är ledsamt att Centerpartiet tackar ja både till utbyggd kärnkraft och ökade koldioxidutsläpp för att få vara med i moderatstyret. Med den klimat-, hälso- och miljöutmaning vi står inför behöver Centerpartiet förnya sin miljöpolitik och inte begrava den - om man vill göra skäl för den gröna partisymbolen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga