Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. september 2009
KARIN SVENSSON SMITH
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Längre transporter bör kombineras med godståg och sjöfart
Att ta ansvar för kommande generationer innebär därför att göra något nu i stället för att skicka räkningen till våra efterlevande.
Mats Lindbom (C) hävdar att
den borgerliga regeringen har
tagit ett fast grepp om infrastruktursatsningarna.
Pratar man om
investeringar i stora motorvägsbyggen
så har han alldeles rätt.
Den moderatledda regeringen
gör allt vad som står i deras makt
för att baxa igenom klimatförstörande
motorvägar, exempelvis
Förbifart Stockholm till en
kostnad på 30 miljarder kronor.
Pengar som skulle kunna användas
till att lösa klimatproblemen
istället för att öka dem.
Vi som lever nu står inför ett
vägval; antingen fortsätter vi den
väg som kantades av okunnighet
om samband mellan förbränning
av oljeprodukter och växthuseffekt
eller så väljer vi att bygga ett
samhälle där merparten av transporterna
kan ske utan negativ
klimatpåverkan.
Miljöpartiet har motionerat
på 258 miljarder kronor för infrastrukturinvesteringar
2010-
2021, det vill säga 61 miljarder
kronor mer än regeringen. Vårt
huvudmotiv är klimat, men även
trafiksäkerhet, luftkvalitet och
framtida reskostnader talar för
att såväl företag som enskilda behöver
mer spårtrafik.
Beträffande tidigare infrastruktursatsningar
är det korrekt
att jag hade inflytande på under
det rödgröna samarbetet 1998 ?
2006, men det betydde givetvis
inte att jag bestämde själv.
Hallandsåstunneln har aldrig
varit mitt favoritprojekt. Vår gemensamma
huvudinriktning var
och är att sätta spårtrafiken först
och vägarna sedan.
Den nuvarande högerregeringen
satsar i första hand på väg
och höjda banavgifter som höjer
biljettkostnaderna. Vi rödgröna
vill satsa mest på utbyggnad och
upprustning av järnväg samt kilometerskatter
för lastbilstrafik.
I dag kan utländska åkerier
med sämre och billigare diesel
konkurrera ut svenska åkare och
det anser vi inte rättvist.
Kilometerskatt ska betalas av
alla som kör i Sverige på samma
sätt som sker i Schweiz, Tyskland,
Österrike och Tjeckien.
Kilometerskatten bör differentieras
så att regioner med sämre
tillgång till spår och åretruntsjöfart
betalar mindre och övriga
mer. Lastbilstrafik behövs, men
för längre transporter bör den
kombineras med godståg och sjöfart.
Det som ofta glöms i debatten
är att klimatförändringen kostar.
Den förre världsbanksekonomen
sir Nicholas Stern uppskattar
att om vi inte gör något för att
minska klimatskadorna så kommer
de framtida kostnaderna att
motsvara den ekonomiska förstörelse
de båda världskrigen gav
upphov till.
Att ta ansvar för kommande generationer
innebär därför att göra
något nu i stället för att skicka
räkningen till våra efterlevande.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga