Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. september 2009
Karin Svensson Smith
miljöpartiets ledamot i trafikutskottet

Utskriftvänlig
Alliansen har inte förstått trafikfrågan
"Guns dont kill people - people kill people!" hävdar den amerikanska vapenlobbyn På liknande sätt uttrycker sig Andreas Carlgren: "Det är inte vägen som ger utsläppen utan det är utsläppen från bilarna". Carlgrens uttalande är lika dumt som den amerikanska vapenhögerns. Bygger man en motorväg så har man ett ansvar för att folk kör bil på den.
Det är inte enbart förbifarten som visar att den borgerliga regeringen inte förstått trafikfrågan. En rad andra beslut och uttalanden visar att den underliggande analysen mer bygger på fördomar och ideologiska låsningar än på vetenskap och förnuft. Bilen som frihetssymbol är idag för högern vad skatterna var innan Reinfeldt tog över: En allt överskuggande värdering som ligger i vägen för rationellt tänkande.

När beslutet presenterades så byggde det på två premisser: för det första att de andra alternativen, två andra motorvägar, inte skulle ge nog kapacitet åt den enorma ökning av biltrafiken som man vill ha. För det andra så är det inte "dagens situation", alltså verkligheten, som man bygger för utan en tänkt annan situation, alltså en fantasi eller en vision, då bensinbilarna är utfasade.

Alla trafikforskare vet att det regeringen säger i den här frågan inte håller ens för en ytlig granskning. Klimatfrågan kräver ett byte av drivmedel och av energibärare för transportsektorn. Högst poäng får helt energivänliga energikällor som vattenkraft och vindkraft, men de har den egenheten att de bärs i form av elektricitet som är extremt illa lämpad för bilar och i dagsläget helt omöjlig att använda i lastbilar. Detta beror på att dagens batterier är väldigt tunga i förhållande till den energi de kan bära vilket ger korta räckvidder för elbilar. Råvarorna är också, på samma sätt som olja, en bristvara.

Av det skälet lämpar sig elektricitet främst för användning i kollektivtrafik, som tåg, spårvagnar och tunnelbana. Alternativa fordonsbränslen går att få fram, men inte nog för att täcka de behov som en ökning av biltrafiken ger, det är svårt nog att få dem att räcka för den biltrafik som finns idag. Och förbifarten ökar biltrafiken och därmed ökar utsläppen med 50 000 ton om året enligt vägverket.

Enda sättet att verkligen minska utsläppen är att minska trafikarbetet, men då behövs kraftiga ekonomiska styrmedel. Regionplanekontoret skriver att med fördubblade kilometerkostnader för att köra bil så kan trafikarbetet minska så att den i Stockholmsöverenskommelsen angivna ambitionen för minskning av klimatpåverkande utsläpp nås. Det innebär till att börja med att det är omöjligt att undvika ganska kraftiga trängselavgifter på förbifarten.

Den amerikanska vapenlobbyn har en favoritfras för att försvara rätten för människor i USA att äga revolvrar, pistoler och andra handeldvapen. "Guns dont kill people - people kill people!" På liknande sätt försvarar sig nu den borgerliga miljöministern: "Det är inte vägen som ger utsläppen utan det är utsläppen från bilarna". Och Carlgrens uttalande är givetvis i sak lika innehållslöst som den amerikanska vapenhögerns. Bygger man en motorväg så har man ett ansvar för att folk kör bil på den.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga