Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. september 2009
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
Helena Leander (MP), riksdagsledamot skatteutskottet

Utskriftvänlig
Sätt klimatet i fokus
Anders Borg bör kombinera klimatansvar med ekonomiskt ansvar vid utformingen av statens budget
G20-mötet i London var ännu ett resultatlöst toppmöte utifrån klimatsynpunkt. Finansministrar ställs främst till svars för statens finanser. Men en ansvarsfull minister måste också motverka den klimatkatastrof som hotar våra barn och kommande generationer. Dessa båda förväntningar kan tillgodoses samtidigt. Med stöd av material från riksdagens utredningstjänst föreslår vi att klimatet sätts i fokus för den ekonomiska politiken och tillåts minska statens budgetunderskott.

Angrip den största källan. Enligt Sweden?s National Inventory Report 2009 utgör den svenska transportsektorn, inklusive internationella transporter, cirka 40 procent av de svenska klimatpåverkande utsläppen. Energin till det svenska transportsystemet kommer, trots alla miljöbilar, till 95 procent från fossila bränslen. Detta kan inte lösas med nya kärnkraftverk eftersom varken lastbilar, flyg eller sjöfart kan drivas med el.

Klimatförstörelse ska kosta. Hur kan det komma sig att det kan vara billigare för en familj att ta bil eller flyg jämfört med att åka tåg för semesterresan? Varför är det oftast billigare att transportera gods med lastbil hela vägen, jämfört med att kombinera lastbil med tåg eller båt? Koldioxidskatten är ett mycket effektivt styrmedel. Det behövs en successiv höjning för att hålla trycket i klimatomställningen uppe. 15 öre nästa år kan vara en god början. Det skulle ge 4,4 miljarder kr.

Inför kilometerskatt för lastbilar. Europas vägar är fyllda med rullande lager av varor som fraktas härs och tvärs över kontinenten. Inte minst livsmedel har i regel åkt en lång väg innan de når konsumenten. Detta är komplett vansinne och helt oacceptabelt.

I teorin är koldioxidskatten även här mer effektiv, men om lastbilarna fyller sina stora tankar med billigt bränsle innan de kör in i Sverige hjälper skatten föga. Schweiz, Tyskland, Österrike, Tjeckien har redan infört kilometerskatt. Den omfattar alla lastbilar oavsett var de tankar, och därför stöddes den av en enig klimatberedning. Givetvis ska avgiften differentieras så att skogstransporterna i Norrland får en lägre avgift samtidigt som transsittrafik i södra Sverige beskattas hårdare. Bruttointäkten för statskassan bli 8,7 miljarder årligen om kilometerskatten skatten i genomsnitt sätts till två kronor per kilometer.

Sluta subventionera flyget. Statskassan hade haft en årlig inkomst på 1,5 miljarder kronor om inrikesflygets bränsle hade beskattats med koldioxidskatt och energiskatt ? idag är det helt skattebefriat. Inte nog med detta: under de senaste tio åren har 192 miljoner betalats ut i statligt investeringsstöd till flygplatser, flera av dem med närhet till andra flygplatser och/eller rimliga tågförbindelser. Utöver detta finns ett driftsbidrag som 2009 uppgår till 103 miljoner kronor samt ett uppköp av flygtrafik för 92 miljoner. Så länge internationella avtal försvårar en beskattning av flygbränslet bör flyget betala för sina miljökostnader på annat sätt, till exempel genom en flygskatt per passagerare. Det vore inte orimligt att ta in två miljarder på flygskatten.

Sveriges bidrag till Köpenhamn. Genom att lägga ett förslag som kombinerar klimatansvar med ekonomiskt ansvar kan Sverige gå före i klimatarbetet. Vårt förslag förbättrar statsbudgeten med cirka 15 miljarder. Ett klimatinitiativ från finansministern i EU:s ordförandeland skulle vara på sin plats inför klimatmötet i Köpenhamn.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga