Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 22. september 2009
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (mp)
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö (mp)

Utskriftvänlig
Förbluffande att inte satsa på spårvägar
De pengar vi satsar på klimatarbetet måste hamna där de gör mest nytta. Spårvagn ger mycket nytta per investerad krona både i kapacitet och attraktivitet. Dessutom skapar det jobb. I Malmö kan det ge 400-500
årsarbetstillfällen.
Idag är det sista dagen på Europeiska Trafikantveckan då våra städer
lyfter fram hållbara transporter. På många ställen visar man då upp
nybyggda och moderna spårvägsnät. Inom några år kan Malmö göra detsamma.

Sverige och resten av världen är inne i en lågkonjunktur. Vi behöver en
Green New Deal där samhällets investeringar styrs till att göra både
klimatnytta och ge nya arbetstillfällen. Det är förbluffande att
regeringen inte tar vara på denna möjlighet, utan konsekvent fortsätter
att prioritera vägar. Vad Sverige behöver är en ny regering.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterade i torsdags en lång
lista av satsningar på väg, väg, väg. Förbifart Stockholm, en sexfilig
motorväg som kostar minst 24 miljarder är ett bra exempel på regeringens
dåliga omdöme. Projektet tränger ut viktiga satsningar i resten av landet.

I Malmö finns politisk samsyn kring att spår är viktigare än väg. De
pengar vi satsar på klimatarbetet måste hamna där de gör mest nytta.
Spårvagn ger mycket nytta per investerad krona både i kapacitet och
attraktivitet. Dessutom skapar det jobb. I Malmö kan det ge 400-500
årsarbetstillfällen. Utöver detta skapas efterfrågan på vagnar och annan
kringutrustning samt möjligheter för en expansion av stationsnära handel.
Detta är vad Malmö behöver; riktiga jobb.

I Europa finns goda exempel att lära av. Dessa visar att det inte behöver
ta evigheter att komma igång. I Zaragoza, en spansk stad, tog man beslut i
augusti och räknar med att vara i trafik med en första etapp 2011. Får vi
i Malmö spaden i marken 2012 kan första vagnen rulla tre år senare.
Nyckeln samarbete mellan stat, region och de kommuner som står i stånd att
bygga spårväg. Säg att Skånetrafiken fick uppdraget göra en
storbeställning av vagnar och annan teknik att köra i Lund, Helsingborg
och Malmö. En så stor order skulle skapa möjlighet till ett bra pris och
kanske även ge underlag för tillverkning av vagnar i Sverige. De skånska
kommunerna kan på detta sätt dra varandra framåt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga