Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. oktober 2009
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Låt barnen få ren luft!
Ibland uppstår intressekonflikter särskilt mellan dem, företrädesvis män, som prioriterar höga hastigheter i förhållande till andra, oftast kvinnor, som ofta anser miljö och säkerhet är viktigare än att kunna köra fort. Utgångspunkt för mitt ställningstagande är i första hand barns rätt att kunna växa upp i en stadsmiljö utan att få sin hälsa skadad av trafiken.
Den 4/9 publicerade ni en insändare där Bo Norell angrep mig. Här kommer mitt svar:
Regeringen föreslår att kommuner ska få lov att förbjuda dubbdäck. Enligt SVT:s undersökning anger 25 kommuner att de vill införa dubbdäcksförbud när det blir möjligt. Bakgrunden till detta är att det finns ett mycket övertygande forskningsunderlag som visar på samband mellan dubbdäckspartiklar och ohälsa. I Stockholms län har cirka 300000 personer sin bostad i områden där miljökvalitetsmålen för partiklar överskrids. I dessa områden finns också 138 skolor och 237 förskolor. Nästan 44 000 barn har en fördubblad risk att få sin lungfunktion försämrad. Förutom barn är människor som redan har lung- eller hjärtproblem extra känsliga för de hälsovådliga partiklarna.
Många tror att Sverige har hårdare miljökrav än andra länder. Vad gäller dubbdäck är det dock bara Europa och Finland som vare sig har förbud eller avgifter på dubbdäck. I många länder till exempel Tyskland och andra länder med alper och vinterväglag är dubbar totalförbjudet. Trafiksäkerheten kan ändå klaras med en kombination av moderna friktionsdäck, antisladdsystem och sänkta hastigheter. Sedan Norge införde höga dubbdäcksavgifter har dubbdäcksanvändningen minskat kraftigt utan att någon ökad olycksfrekvens har uppmätts.
Att ställa om trafiken för att minska klimatskador och hälsofarliga luftföreningar är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Regler i trafiken ska helst vara enkla att förstå och lätta att följa i hela landet. Med regeringens förslag blir det svårt för bilister att veta vad som gäller när de färdas utanför sin egen kommun. Det är opraktiskt att byta däck vid olika kommungränser. Ibland uppstår intressekonflikter särskilt mellan dem, företrädesvis män, som prioriterar höga hastigheter i förhållande till andra, oftast kvinnor, som ofta anser miljö och säkerhet är viktigare än att kunna köra fort. Utgångspunkt för mitt ställningstagande är i första hand barns rätt att kunna växa upp i en stadsmiljö utan att få sin hälsa skadad av trafiken.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga