Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. oktober 2009
Karin Svensson Smith. Led (MP), riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Klimatanpassning - en fråga om helhet
Bara kroppspulsådern är inte nog. På samma sätt behövs, utöver höghastighetsspår, upprustning av stambanor och det fint förgrenade regionala järnvägsnätet
Höghastighetståg är inte bara ett sätt att ersätta bil och flyg. De är bättre än flyg, eftersom de når direkt in i stadskärnorna. Internationell erfarenhet visar att vid tågresor under två timmar förlorar flyget praktiskt taget allt passagerarunderlag.
Tillräckligt snabba tåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle betyda att flyget mer eller mindre försvann av sig självt. På motsvarande sträckor med höghastighetståg utomlands har tåget 80-100 procent marknadsandelar.

Höghastighetstågen bör ses som en del i en växande helhet. Maximalt en femtedel av klimatanpassningen kan ske genom att oljebaserade bränslen byts mot andra drivmedel. Det viktigaste är att lägga om resvanor, främst från andra transportslag till rälsburen trafik.

Den totala godstransport-volymen måste minska och långa lastbilstransporter ersättas med kombinationer av väg, järnväg samt sjöfart. I dag är det stor trängsel på spåren. Det behövs helt ny kapacitet mellan de stora städerna för att öka utrymmet på befintliga spår.

Liksom människan inte kan fungera med bara en kroppspulsåder behövs utöver nya höghastighetsspår en upprustning av befintliga stambanor liksom av det regionala järnvägsnät som finns fint förgrenat över stora delar av Sverige. I de större städerna bör nya spår anläggas för att kunna erbjuda modern spårvagnstrafik.

Höghastighetstågen får inte tränga ut en krona från andra viktiga spårprojekt. Det är fullt möjligt om Förbifart Stockholm och andra otidsenliga motorvägsprojekt stryks från planerna.

Att höghastighetstågen blivit en succé i Frankrike och Spanien beror till stor del på att tågtrafiken behållits i statlig regi och inte utsatts för de avregleringsexperiment som regeringen här ägnar sig åt. Tågtrafiken måste vara integrerad för att tidtabeller, biljettsystem om själva trafiken ska fungera smidigt för resenären.

I attraktiva kollektivtrafiksystem fungerar buss- och tågtrafik som ett sammanhängande nät. Det Lundinska avregleringsförslaget för kollektivtrafiken ska inte tillåtas riva sönder näten utan måste förpassas till papperskorgen en gång för alla.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga