Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. oktober 2009
Karin Svensson Smith riksdagsledamot mp
Birgitta Losman, regionala utvecklingsberedningen Västra Götaland mp

Utskriftvänlig
Det finns inga miljövänliga bilar
Centerpartiet och regeringen för fram flera decennier gammal vägpolitik och låtsas att klimatfrågan löser sig bara vi fortsätter bygga motorvägar och byter bränsle i bilarna. Det är inte sant.
Sverige är ordförandeland i EU och regeringen säger sig ha ledartröjan i klimatfrågan men beslutar samtidigt om landets största motorvägssatsning någonsin - en sexfilig motorväg i Stockholm. När miljöminister Andreas Carlgren (C) påstår att motorvägen är det bästa alternativet för klimatet försvinner all trovärdighet för regeringens miljöpolitik. Carlgrens egen myndighet - Naturvårdsverket - med ansvar för naturskydd i Sverige, säger att motorvägen inte bör byggas, samt att den till och med strider mot svensk miljölagstiftning.

För att försöka motivera det beslut om 30 miljarder kronor till motorvägen som regeringen just fattat, argumenterar han för att den byggs för framtidens bilar med låga eller obefintliga utsläpp av koldioxid. Hans försök till argumentation är helt verklighetsfrånvänd.

Rapporter från bland annat Naturvårdsverket visar att det inte med självklarhet ger någon klimatvinst alls att byta sin gamla bil mot en ny, så kallad miljöbil. I deras rapport nummer 5414 kan man läsa att studier med livscykelperspektiv visat att koldioxidutsläppen kan öka när en gammal bil byts mot en nyproducerad. Ska vi kunna greppa bilens totala klimatpåverkan måste vi väga in de utsläpp som sker när man tar fram bilen, från råvaror, vidareförädling, tillverkning inklusive bilens återvinning.

Det finns dessutom en oroväckande trend att körsträckornas längd ökar på ett sätt som äter upp klimatvinsterna med miljöfordonen. För oss är det också självklart att väga in andra miljöaspekter än klimatet, exempelvis partikelutsläpp från däck.

Vi har varit drivande för att miljöbilarna ska få genomslag på den svenska bilmarknaden, men att byta till miljöbil är bara en liten del av lösningen. Eftersom vår möjlighet att nyttja energi är begränsad måste framtidens transportsystem vara energieffektiva. Det finns inget ressätt som är så energieffektivt och trafiksäkert som spårtrafik. Därför ska vi slopa nya motorvägsprojekt och satsa på spår.

I kombination med en kilometerskatt för tunga fordon, storsatsningar på kollektivtrafik och bilpooler, skapas förutsättningar för att personer och gods ska kunna färdas effektivt. Slopande av onödiga vägprojekt ökar också möjligheterna att underhålla befintliga landsvägar runt om i landet, liksom att bygga cykelinfrastruktur för persontransporter på korta sträckor. Att driva igenom sanslöst dyra motorvägar i Stockholm är respektlöst mot de människor som behöver bil på landsbygden och som är i behov av tjälsäkring och andra mindre vägåtgärder för att få sin vardag att fungera.

Centerpartiet och regeringen för fram flera decennier gammal vägpolitik och låtsas att klimatfrågan löser sig bara vi fortsätter bygga motorvägar och byter bränsle i bilarna. Det är inte sant.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga