Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. oktober 2009
Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot trafikutskottet

Utskriftvänlig
Respektera olika åsikter i dubbdäcksfrågan
Det finns en bred uppslutning
i läkarkåren kring att de partiklar
som rivs upp av däcken är hälsovådliga.
Det finns, som du skriver,
enstaka läkare som påstår
motsatsen.
Det är med denna fråga som
med växthuseffekten och med
Förintelsen. Det finns enstaka
som påstår motsatsen.
Replik på Göran Olssons
inlägg om dubbdäck den 2 oktober. Får vi be om en ödmjukare ton
och slippa invektiv som ?bilhatarpartiet?
och ?du borde skaffa
dig ett riktigt jobb?. Frågan
måste diskuteras från olika utgångspunkter
och med en respekt
för andras åsikter. En debattör
som skriver ?jag har rätt och
du är lat på jobbet? vinner inte i
trovärdighet.
Miljöpartister finns över hela
landet och vi är väldigt klara över
att bilen är nödvändig för de flesta
i glesbygd. Även om vi vill bygga
ut kollektivtrafiken kraftigt
och förbättra möjligheterna för
cykel finns det åtskilliga tillfällen
då inget av dessa transportslag
kan ersätta bilen.
Det är inte motiverat att vara
så säker på dubbdäckens förträfflighet.
I länder med i det närmaste
identiskt klimat såsom Kanada
och Norge används knappt
dubbdäck, även om de är lagliga.
I Tyskland
samt flera länder
med snö
och is är dubbdäcken
helt
förbjudna. Vägverkets
trafiksäkerhetschef
och ordförande
i EuroNCAP,
Claes Tingvall,
anser att antisladdsystem i kombination
med friktionsdäck och
rätt hastighet är tillräckligt för
att klara vinterväglag.
Det finns en bred uppslutning
i läkarkåren kring att de partiklar
som rivs upp av däcken är hälsovådliga.
Det finns, som du skriver,
enstaka läkare som påstår
motsatsen.
Det är med denna fråga som
med växthuseffekten och med
Förintelsen. Det finns enstaka
som påstår motsatsen. Om tveksamhet
råder om dubbdäckens
skador på andningsvägarna, så
rekommenderas en kontakt med
Astmaoch
Allergiförbundet.
Norrland är sannolikt för glest
för att miljökvalitetsnormerna
ska överskridas. Men i Stockholm
och flera andra stora städer
söder om Dalälven är partiklarna
ett rejält problem.
Men partiklarna inte det enda
problemet med dubbdäck. Här
är några andra:
n Slitage på vägarna och höjda
underhållskostnader därav: Vägarna
utsätts för ett mångfaldigt
värre slitage med dubbdäck än
utan.
n Ökad risk för vattenplaning på
grund av spårbildning: Det bildas
spår pga. dubbdäcksslitage.
De spår som vi finner på de svenska
vägarna förekommer inte i övriga
Europa (utom möjligen i Finland).
Spåren beror bland annat
på att skikt av beläggningen har
slitits bort. Här kan det samlas
vatten under alla årstider som
ökar risken för vattenplaning och
is som leder till ytterligare sprickbildning
i vägen.
n Ökad risk för onödiga olyckor
där förare med dubbdäck känner
sig säkrare än vad väglaget borde
tillåta. Intervjuer med trafikanter
visar att de som kör med
dubbdäck tror att de har ett bättre
grepp än vanliga friktionsdäck
överlag och därmed kan köra fortare.
Detta är en livsfarlig inställning
som leder till fler olyckor.
Vi Bilägares undersökning pekar
på att dubbdäcken inte är
överlägsna. Det är på enstaka underlag,
främst blöt is, som dubbdäcken
är bättre. På de vanligaste
vinterväglagen i största delen
av landet är dubbdäcken klart
sämre. Många förare tror att
dubbdäckens egenskaper är helt
överlägsna friktionsdäckens och
har sannolikt inte provat på de
senare generationerna av friktionsdäck.
De kan därför rekommenderas
att testa dem innan
det fattas beslut om köp av nästa
uppsättning vinterdäck.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga