Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. oktober 2009
Birgitta Losman (MP), regionpolitiker
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet

Utskriftvänlig
C saknar faktagrund
Nuvarande miljöminister Andreas Carlgren skrev 1999 i ett pressmeddelande att ?Motorvägssamhället tillhör historien?. I dag försvarar han och Centerpartiet klimatfientliga investeringar såsom Förbifart Stockholm, som är Sveriges största motorvägssatsning någonsin, samt bred motorväg genom hela Skaraborg.
Claes Västertegs desperata försök att ge centern en grön image saknar förankring i fakta.

Att Centerpartiet inte vill se miljöfrågan i sin helhet märks tydligt med påståendet i BT 6/10 om att svenska koldioxidutsläpp skulle ha minskat sedan 70-talet.
De vill inte låtsas om att mycket av svensk produktion har flyttat utomlands. Rapporten ?Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och konsumtion? från KTH, visar att Sveriges koldioxidutsläpp är uppemot dubbelt så höga, 12 ton per person och år, om man räknar med de utsläpp vi orsakar jämfört med om man bara räknar utsläpp i Sverige. Miljöpartiet föredrar att ta ett helhetsgrepp och ta ansvar för de utsläpp Sverige orsakar.

Kanske har något förändrats med Centerpartiet. Nuvarande miljöminister Andreas Carlgren skrev 1999 i ett pressmeddelande att ?Motorvägssamhället tillhör historien?. I dag försvarar han och Centerpartiet klimatfientliga investeringar såsom Förbifart Stockholm, som är Sveriges största motorvägssatsning någonsin, samt bred motorväg genom hela Skaraborg.
En viktig skillnad mellan Centerpartiet och Miljöpartiet är att vi är beredda att göra de prioriteringar som krävs. Fakta är att centerns ihärdiga strävan efter samhällsekonomiskt olönsamma motorvägar hindrar dem från att genomföra just de åtgärder som de anklagar MP för att inte vilja göra. Att välja bort onödiga motorvägsprojekt ger oss ekonomiskt utrymme att investera i tjälsäkring, cykelinfrastruktur och järnväg.

Miljöpartiet delar Centerpartiets uppfattning om att bilarna ska gå på icke-fossila bränslen. Skillnaden är att vi, med utgångspunkt i kända fakta om miljö, klimat, trängsel och hälsa, vet att det inte räcker. Vägverket anger att maximalt 1/5 av oljereduktionen till 2020 kan åstadkommas genom byte av drivmedel. Miljöpartiets utgångspunkt är planetens ekologiska förutsättningar.
Några av våra politiska förslag inom infrastruktur och trafik är:

Tjälsäkra vägarna i regionen.
Storsatsning på omlastningsterminaler för lastbil/järnväg.
Inför det lagkrav på alkolås i alla nya bilar Åsa Torstensson ihärdigt motarbetar.
Storsatsa på cykelinfrastruktur i den regionala planen.
Avståndsbaserat reseavdrag för att ge kollektivtrafik- och cykelresenärer likvärdiga villkor som bilisterna.
Låt trängselavgifter i Göteborg gå till utbyggnad av kollektivtrafik.
Återinför det stöd till spårfordon som regeringen dragit in.
Hindra regeringen från att genomföra avregleringen av kollektivtrafiken, där regeringen helt bortsett från möjligheterna att exempelvis utveckla biogasproduktion och drift i regionerna.

Miljöpartiet går till val 2010 på en konkret, trovärdig politik för bättre klimat och starkare ekonomisk utveckling. Vi ber dig som läsare om förtroende att få mandat att genomföra våra förslag.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga