Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. oktober 2009
Birgitta Ohlsson (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Kerstin Engle (S)
Emma Henriksson (KD)
Sofia Arkelsten (M)
Sven Bergström (C)

Utskriftvänlig
Rättvis handel ? en blocköverskridande fråga
Intresset för att få veta vad vi äter och under vilka villkor maten har produceras ökar hela tiden. Detta är en väldigt viktig utveckling för odlare och anställda i utvecklingsländer eftersom det kan bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för en mängd människor som producerar de varor vi konsumerar.
Vi vill uppmärksamma sambandet mellan konsumtion, handel, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att utmana de nordiska parlamenten i Nordic Fairtrade Challenge, Nordens största fikautmaning den 20 oktober 2009. Riksdagsledamöter i Sverige är redo att anta utmaningen för en bättre värld. Är de andra länderna det?

Intresset för mat och andra produkter är stort och växer för var dag. Allt fler vill veta vad vi äter och under vilka villkor maten har produceras. Detta är en väldigt viktig utveckling för odlare och anställda i utvecklingsländer eftersom det kan bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för en mängd människor som producerar de varor vi konsumerar.

I Rättvisemärkts Globscan undersökning tycker tre fjärdedelar av de tillfrågade att det inte enbart räcker för företag att inte göra skada när de handlar med producenter i utvecklingsländer, utan också att företagen aktivt bör främja samhällsutvecklingen och bidra till förbättrade arbetsvillkor för de människor som lever och jobbar där. (Globascanundersökning gjord av Rättvisemärkt april 2009)

Engagemanget för mat och andra produkter stannar inte vid det egna hushållet, i många kommuner har medborgarna börjat ställa krav på att deras skattepengar inte ska bidra till att kränka mänskliga rättigheter och frågan har fångats upp av de folkligt valda på lokal nivå. Bland annat har varannan svensk kommun lyft frågan om att arbeta med etisk konsumtion genom Faitrade City ? en diplomering från Rättvisemärkt. (Siffror från Rättvisemärkt sept 2009).

Offentliga myndigheter och institutioner i Sverige upphandlar årligen varor och tjänster för 400 miljarder kronor och 9 av 10 politiker är positiva till att ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen.

Sverige arbetar för en global hållbar utveckling på alla politiska nivåer. På nationell nivå har Sverige anslutit sig till FN:s millenniemål, där delmål åtta visar hur viktig handeln är som ett verktyg för att bekämpa fattigdomen. I den svenska politiken för global utveckling (PGU) understryks hur den nationella politiken får stora internationella effekter. Politiken uppmanar alla politikerområden att söka vägar för att förstärka det svenska bidraget till en rättvis och hållbar global utveckling. Alla länders lokala myndigheter har åtagit sig att skapa en hållbar utveckling i det egna området.

För oss är det viktigt att detta tankesätt också återfinns i Sveriges riksdag. Vi borde gå i bräschen för en hållbar och global utveckling och det första vi kan göra är att ställa krav på att mänskliga rättigheter inte kränks i den konsumtion av produkter som sker inom riksdagshuset.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga