Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. november 2009
Martin Nyberg (MP) Styrelseledamot Miljöpartiet de Gröna i Östergötland
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot trafikutskottet

Utskriftvänlig
Norrleden bör skrotas
Norrköpingspolitiker, ta ert förnuft tillfånga. Att lägga 2,3 miljarder på en ny trafikled är inte bara att vara vårdslös med skattemedel. När hela världen står inför den stora utmaningen att minimera vår klimatpåverkan är det också att vara vårdslös med våra barns framtid.
Norrköpings kommun står i begrepp att slänga minst 2 300 miljoner kronor mer eller mindre bokstavligen i sjön. Så mycket skattemedel vill nämligen Norrköpings politiker tillsammans med Vägverket lägga på Norrleden. De dyraste bitarna blir självklart passagerna över vattnet till Händelö, en ö som redan idag har två förbindelser med fastlandet.

Norrleden är en över fyrtio år gammal idé som tillhör en annan tid - det 1960-tal då Östra Promenaden, Kristinagatan och Gamla Rådstugugatan skulle byggas om till motorleder. Samma tidsanda som gör att Gamla Övägen ser ut som en motorväg den korta biten från Vilbergen till Albrektsvägen. För vilka bilar då, kan man undra?

Tillsammans med den planerade förbifarten vid Söderköping och den av Vägverket planerade helt nya vägen för E22 Norrköping-Söderköping blir Norrleden till Norrköpings alldeles egen variant av "Förbifart Stockholm"; en trafikled som ingen behöver och som inte kommer att ha någon annan effekt än att dra undan åtskilliga miljarder i finansiering från mer angelägna trafikåtgärder, förutom att dramatiskt öka vägtrafiken och dess utsläpp av fossil koldioxid.

Enligt dokument på Vägverkets hemsida ska Norrleden förbättra för trafiken mellan södra och norra delarna av Norrköping genom att förkorta vägsträckan med tre kilometer. Men varför lägga 2,3 miljarder på något som går att åstadkomma genom att bygga om och utnyttja befintlig infrastruktur på ett bättre sätt?

Tre kilometer är nämligen precis den omväg som man måste köra för att ta sig från Söderleden till E4. Om man istället lägger en bråkdel av dessa miljarder, kanske inte ens 100 miljoner, på att förlänga Söderleden hela vägen fram till E4 uppnås exakt samma syfte, men med betydligt mildare konsekvenser för allas vår gemensamma plånbok, och för klimatet.

Förbifarten för E4 ligger idag relativt underutnyttjad, jämfört med andra storstäder där riks- och europavägarna är införlivade i det lokala trafiksystemet. Tänk på Essingeleden eller Tingstadstunnlen - europavägar som till största delen trafikeras av lokalt genererad trafik.

Den numera breddade Söderleden kan, under förutsättning att den förlängs, med lätthet ta hand om den trafik som idag går via Östra Promenaden. Och det går att göra utan att generera mer trafik. Om man med vägavgifter på Promenaderna och Albrektsvägen styr trafiken utanför stadskärnan kan trafiken till och med minskas, särskilt om det kombineras med en snabbspårväg till Söderköping.

Norrköpingspolitiker, ta ert förnuft tillfånga. Att lägga 2,3 miljarder på en ny trafikled är inte bara att vara vårdslös med skattemedel. När hela världen står inför den stora utmaningen att minimera vår klimatpåverkan är det också att vara vårdslös med våra barns framtid.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga