Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. november 2009
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
MARTIN NYBERG (MP), styrelseledamot Miljöpartiet Östergötland

Utskriftvänlig
Ytterområdena ligger på samma planet
Lika lite som en oljepanna i ett nytt hus är en nyttig investering är investeringar i ökat utrymme för fossilbränsledrivna transporter ett bra sätt att använda skattebetalarnas pengar.
Thomas Sjölander, som är vd på Östsvenska
handelskammaren, gör i NT 7/11 några intressanta påståenden om Norrleden. För det första menar han att projektet att fl ytta trafik från en gata till en annan är en miljövinst. Det är ungefär som när man förr i tiden skulle bli av med utsläpp från fabriksskorstenar genom att göra dem högre. Sådana 1800-talsmetoder ? intressant nog skriver Sjölander själv att det gäller ?förverkligande av en gammal idé? ? fungerar inte när det gäller
klimatutsläppen, eftersom även området utanför Norrköping ligger på samma planet somsjälva staden.
För det andra bortser han från att fl er gator genererar mer biltrafik, när det som skulle behöva göras är att öka mängden kollektivtrafi k, exempelvis spårvagn och tåg, så att folk inte tvingas ta bilen.

Grabbiga påståenden som att Norrleden ?ligger i tiden? och ?främjar tillväxt? kanske ser snygga ut i blanka broschyrer, men saknar helt substans.
Det fi nns inga som helst vetenskapliga bevis för att tillväxten ökar när folk sitter i bilar i stället för att sitta i spårvagnar.
En ren cost-benefi tanalys av Norrleden jämfört med andra infrastrukturförslag ger kloka kollektivtrafi kalternativ en fördel jämfört med denna 2,3 miljaders vägsnutt.
Lika lite som en oljepanna i ett nytt hus är en nyttig investering är investeringar i ökat utrymme för fossilbränsledrivna transporter ett bra sätt att använda skattebetalarnas
pengar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga