Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. december 2009
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot trafikutskottet (MP)

Utskriftvänlig
Ett bidrag till klimatmötet i Köpenhamn
Inför det stundande klimatmötet i Köpenhamn försöker alla partier
Europas vägar är fyllda med rullande lager av varor som fraktas härs
och tvärs över kontinenten. Glass körs i kylbilar från Italien,
hundmat från Sverige körs till södra Tyskland - maten för både djur
och människor har i regel åkt en lång vägsträcka innan den når
konsumenten. I Malmötrakten kommer nu en del av mjölken från Jönköping
istället för att levereras från det lokala mejeriet. Spannmål skördas
i Skåne, körs till Norrland för att bakas och återvända till södra
Sverige som "färskt" bröd. Pannkakor gräddas i en kommun och körs
kanske över hundra mil för att användas i en annan kommuns
äldreomsorg.

Det behövs inga universitetspoäng för att förstå att detta är komplett
vansinne.Trafiken står för ca 40 procent av den svenska klimatpåverkan
och lastbilstransporterna bidrar med en växande andel. Vägtransporter
är alldeles för billiga. Redan 1992 konstaterade EU-kommissionen att
"eftersom priserna för vägtransporter inte återspeglar de totala
samhällsekonomiska kostnaderna är efterfrågan på vägtransporter för
hög". Denna vår röstade Europaparlamentet för ett direktivförslag om
kilometerbaserade avgifter för tunga vägtransporter (det s k
Eurovinjettdirektivet) med syfte att kostnaderna för luftföroreningar
och buller ska återspeglas i priset för lastbilstransporter.
Direktivet urvattnades en del, men ger trots allt möjligheter för
medlemsstaterna att införa kilometerskatt på landsvägstransporter.
Flera länder i Europa har redan infört en sådan skatt - Schweiz,
Österrike, Tyskland, Tjeckien.

Den svenska regeringen, vars chef säger sig vilja ha ledartröjan i
EU:s klimatarbete, har häpnadsväckande nog motarbetat kommissionens
förslag. "Principiella" skäl har anförts som att detta inte skall
betraktas som avgifter utan som skatter och därmed vara en fråga att
hanteras av finansministrarna i stället för av transportministrarna.
När den rödgröna oppositionen pläderar för större anslag till
Ostlänken och andra järnvägar kontrar regeringen med att ekonomiska
styrmedel är klimateffektivare än investeringar.

Den enda åtgärd regeringen föreslår i klimatpropositionen för att
komma till rätta med godstransporternas klimatpåverkan är ecodriving
för lastbilschaufförer! Detta är oansvarigt mot människor som tvingas
fly när översvämningar eller orkaner spolar bort deras hem. Det är
också oansvarigt gentemot alla barn och kommande generationer som ska
leva efter det oljerus vår generation har ägnat sig åt. Om de rika
länderna åtar sig att införa kraftiga konkreta klimatstyrmedel i sina
egna länder ökar även sannolikheten för att utvecklingsländerna också
är villiga till ett bindande avtal för alla i Köpenhamn. Kmskatt för
lastbilstrafik kan vara en bra start från Sverige.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga