Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. december 2009
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Klimatsmart trafik - nu!
Samhället måste erbjuda alternativ till bilen, men regeringen gör nu tvärtom
Trafiksektorns energi kommer till 95 procent från fossila bränslen och därför är trafiken den viktigaste sektorn om Sverige ska nå klimatmålen. För att nå dit behövs alternativ till bilen.
Vad gör då den regeringen?
? Satsar på nya motorvägar och sätter ett tak för järnvägsinvesteringar
? Ökar banavgifterna rejält med höjda biljettpriser som följd
? Tar bort statsbidragen för inköp av kollektivtrafikfordon
? Låter intäkterna från trängselskatten gå till enbart vägar
? Avreglerar kollektivtrafiken

Förbifart Stockholm är beräknad att kosta 27 miljarder kr. Banverket har av regeringen fått totalt nio miljarder kr för nya spårinvesteringar i hela landet fram till 2021. Det är ett hån mot alla som vill åka kollektivt!

Avregleringscirkusen leder till krångel och förseningar. Personalens villkor försämras och begreppet arbetstrygghet förpassas till historieböckerna. Ska resenären tvingas pussla ihop sina resor från olika bolag som inte samordnar vare sig priser eller byten är det stor risk att det blir bil i stället. Erfarenheter från andra länder visar att avreglering leder till nedläggning av mindre lönsamma linjer.

Reinfeldt tycks dock inte ha fattat att en fungerande kollektivtrafik är A och O för att klara klimatmålen. Att sätta tåg och buss före bil är kanske mer än vad som kan begäras av ett högerparti. Därför är det inte förvånande att den förra M-kongressen avslog den motion som krävde fördubbling av kollektivtrafiken.

Förhoppningsvis sätter väljarna stopp för avregleringsexperimenten och röstar på de partier som sätter klimatomställningen i fokus för trafikpolitiken. Vi i det rödgröna laget är överens om att låta kollektivtrafiken komma först i investeringsplanerna. Vi utgår från resenärernas bästa och vill ha enkla och samordnade system där att de olika tågresorna synkar med varandra och busstrafiken i stället för att låta vinstintressen stycka sönder trafiken.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga