Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. marts 2010
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson. Miljöpartiet
Utskriftvänlig
Bejaka framtiden i stället för att försöka förhindra den
Den internationella marknaden för tåg och spårvagnar ökar kraftigt samtidigt som de kvarvarande personbilstillverkarna slåss på en överetablerad marknad. Eftersom alliansregeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängd för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata fordonsteknisk kompetens och samtidigt skapa nya arbetstillfällen.
Miljöpartiet vill bredda statens satsning på fordonsforskning till att omfatta alla fordon i stället för att begränsa sig till personbilar. Mot detta protesterar moderaterna Sofia Arkelsten och Lars Hjälmered. Deras sätt att förhålla sig till skattebetalarnas pengar är både okunnigt och ansvarslöst. Sverige är det land i Europa som har högst andel anställda i fordonsindustrin. Om inte mängder av arbetstillfällen och fordonsteknisk kompetens ska gå förlorad är det väsentligt att inte bara satsa på dem som skriker högst utan göra en kunskapsunderbyggd analys om vilka fordon som behövs i framtiden och vilka som går att sälja på en internationell marknad.

Hur vi hanterar den ekonomiska krisen och klimatkrisen nu kommer att påverka hur Sverige ser ut som industriland i framtiden. Den framtida teknikutvecklingen kommer till stora delar att styras av en övergång från fossila bränslen och energislöseri till förnyelsebara energikällor och energisparande. Hittills har fokus i debatten om energieffektivisering gällt bränsleåtgång per personbil. Det är centralt, men det räcker inte. Ett av de effektivaste sätten att minska energianvändningen är en övergång från transporter med i snitt drygt en person i varje bil till att färdas gemensamt.

Kollektivtrafikdelen av fordonsindustrin verkar på en globalt växande marknad och de flesta industriländer gör stora satsningar inom detta område. Beställningar av snabbussar ökar i Latinamerika. Indien och Kina satsar på snabbtåg, spårvagnar och bussar med stor kapacitet. Både USA och Tyskland har nyligen beslutat om investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Investeringarna är både en del av regeringarnas konjunkturpaket för att få hjulen att snurra igen och en klimatpolitisk åtgärd.

Med stor verkstadsindustriell och teknisk kompetens är det naturligt att Sverige ligger i fronten av denna utveckling. Risken är annars att svensk spetskompetens på järnvägs- och kollektivtrafikområdet går förlorad när andra länder satsar mer offensivt. Svensk fordonsindustri utvecklar och tillverkar komponenter till tåg, spårvagnar och bussar. Bombardier, Volvo AB och Scania har inte samma kris som personbilstillverkarna. Tvärtom har de goda utsikter att utvecklas, ta hem fler order och överta en del av den kapacitet som kommer att frigöras när personbilsverkningen omstruktureras. Inte minst för alla underleverantörer är det avgörande att nya beställare tillkommer och kompenserar för det som går förlorat.

Kollektivtrafikfordonen behöver få vara med i den statligt satsningen på fordonsindustrins forskning och utveckling. Detta är ett avgörande motiv bakom miljöpartiets förslag att bilda forskningsbolaget VinnovaKapital och finansiera det genom att överföra de 2,5 miljarder som är kvar i Fouriertransform. Att göra rätt satsningar för framtiden är viktigt, men lika viktigt är att skapa hopp och framtidstro bland svenska företagare och ingenjörer. Historiskt sett har Sverige legat i frontlinjen vid flera teknikskiften. Det anser miljöpartiet att vi fortsätta med. Trist att alliansregeringen inte orkar intressera sig för en omvärldsorienterad näringspolitik.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga