Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. september 2010
Karin Svensson-Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot från Södertälje

Utskriftvänlig
Satsa på industrijobb ? och klimatomställning
Scania och Volvo har en mycket stor och ökande andel av världsmarknaden för bussar och lastbilar. Om Sverige kan fortsätta göra väl fungerande tunga fordon och samtidigt klara de mål på halverad klimatpåverkan till 2020 som branschen själv har satt upp är detta ett väsentligt bidrag till det internationella klimatarbetet.
Fordonsindustrin är en av de branscher som har genomgår störst förändringar. Sverige är det land i Europa som har högst andel anställda som är beroende av fordonsindustrin och dess underleverantörer. Därför åkte vi tillsammans till Scania för att diskutera hur vi gemensamt, Scania och Miljöpartiet, kan arbeta för konstruktiva lösningar i industrin och transportsektorn.

Hur vi hanterar den ekonomiska krisen och klimatkrisen nu kommer att påverka hur Sverige ser ut som industrination i framtiden.
Framtidens teknikmarknad kommer till stora delar att styras av en övergång från fossila bränslen och energislöseri till förnyelsebara energikällor och energisparande.

Hittills har fokus i debatten om energieffektivisering gällt bränsleåtgång per personbil. Regeringens fordonspolitik tycks bara handla om detta. Det är centralt, men det räcker inte. Ett av de effektivaste sätten att minska energianvändningen är en övergång från transporter med i snitt drygt en person i varje bil till att färdas gemensamt. Vi tror att satsningar på kollektivtrafikbranschen är en möjlighet för att möta lågkonjunkturen och samtidigt uppnå klimatmålen.

Kollektivtrafikdelen av fordonsindustrin verkar på en globalt växande marknad och de flesta industriländer gör stora satsningar inom detta område. Beställningar av snabbussar ökar i Latinamerika. Indien och Kina satsar på snabbtåg, spårvagnar och bussar med stor kapacitet. Både USA och Tyskland har beslutat om investeringar i järnväg och kollektivtrafik.

Investeringarna är både en del av regeringarnas konjunkturpaket för att få hjulen att snurra igen och samtidigt en klimatpolitisk åtgärd. Scania och Volvo har en mycket stor och ökande andel av världsmarknaden för bussar och lastbilar. Om Sverige kan fortsätta göra väl fungerande tunga fordon och samtidigt klara de mål på halverad klimatpåverkan till 2020 som branschen själv har satt upp är detta ett väsentligt bidrag till det internationella klimatarbetet.

Dessutom gynnar det arbetstillfällen inom en näring som till skillnad från personbilsindustrin har goda tillväxtmöjligheter. Därför bör staten understödja utveckling av demoprojekt för bussar, lastbilar och tåg som rymmer goda utvecklingsmöjligheter på den internationella marknaden. Låg energiförbrukning per transporterad enhet/person bör vara ett ovillkorligt kriterium för stöd.

Framtidsbranscherna bör stå i fokus för debatten snarare än försöka förhindra en nödvändig marknadsanpassning av personbilstillverkningen. Det är fatalt att som regeringen bara använda forskningsanslag som ett kortsiktigt industristöd till personbilsföretag och samtidigt missa den tillväxtpotential som finns inom utveckling och tillverkning av bussar, lastbilar, spårvagnar samt tåg.

Den nuvarande regeringens försök att bita sig fast i det gamla kombinerat med avsaknad av framtidsbilder måste bytas ut mot politik som vågar bejaka framtiden.
Omställningen från oljesamhället till det energisnåla samhället är ofrånkomlig och kommer att leda till förändringar som drabbar fossilslukande verksamheter. Men den rymmer också många spännande och kreativa möjligheter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga