Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. december 2010
KARIN SVENSSON, SMITH tidigare, i trafikutskottet, e vice, i Tekniska, nämnden Lund
KAROLINA SKOG, för framtidens, i Malmö

Utskriftvänlig
Ny klimatpolitik efter Citytunneln
Opinion.När Citytunneln lockar nya tågresenärer driver regeringen en politik som prioriterar biltrafiken. Låt tunnelbygget bli startskottet för en klimatpolitik som inte bara är tomt prat, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Karolina Skog.

Citytunneln invigs samtidigt som FN har klimatkonferens i Cancun. Ur ett globalt perspektiv är en tågtunnel i Malmö ett mycket litet bidrag till en klimatsmart framtid. Men för oss som vill åka tåg i Skåne och ha bättre förbindelser med Europas övriga järnvägsnät är Citytunneln ett rejält kliv framåt.


Malmö var i somras nära att koras till Europas miljöhuvudstad. Miljöpartiets ambition är att med fler klimatinvesteringar och andra åtgärder befästa Malmö som Sveriges gröna fönster mot omvärlden.


Livliga diskussioner föregick det riksdagsbeslut 2001 som möjliggjorde Citytunneln. Från grönt håll fanns farhågor om att tunnelbyggets stora kostnader skulle förhindra finansieringen av ett spårburet kollektivtrafiksystem i ytläge som behövs för att många Malmöbor skall få moderna alternativ till bilen.Nu är vi glada över att ha medverkat till att etablering av spårvagnslinjer ingår i Malmös rödgröna politik.En annan farhåga som vi framförde var att Citytunneln, trots att den ansågs väl dimensionerad under planeringsstadiet, snabbt skulle bli fylld då den togs i bruk. Detta viftades bort med att det var orealistiskt att så många skulle vilja åka tåg.Nu visar alla prognoser på att Citytunneln, redan innan den öppnats för resande, är i akut behov av ytterligare spårinvesteringar för att undvika störningar.


Klimatmålen kan bara nås om spårinvesteringar kompletteras med andra styrmedel. I den rödgröna infrastrukturpropositionen från 2001 fanns, utöver en omprioritering från väg till järnväg, även förslag på vägavgifter. Stockholmsberedningen fick i uppdrag att utreda frågan om hur användning av trängselavgifter i trafiken kan genomföras.


När Citytunneln lockar fler att åka tåg chockhöjer regeringen banavgifterna så att biljetterna blir dyrare. Miljöpartiet anser att det alltid skall vara billigare med klimatsmarta resor än med bil och flyg.


I stället för att öka anslagen till underhåll av spåren, så att tågen kan gå i tid oavsett väder, ställer regeringen in tåg vid snökaos.


Järnvägsnätet måste byggas ut för att fler skall kunna åka tåg utan att det blir trassel i trafiken. Regeringen prioriterar hellre en ny motorväg i Stockholm.


SJ borde slippa ge vinst till staten, för att bättre kunna möta resenärers behov och få rättvisa spelregler gentemot flyget.


Eftersom 94 procent av energin till transporterna i Sverige kommer från olja är det bråttom att ställa om transportsystemet. Om andra länder skall lyssna på Sverige i den globala klimatdebatten måste omställningen genomföras i vårt land.


Miljöpartiet är berett att ta ansvar för att våra barn och barnbarn skall få trygga uppväxtvillkor och slippa klimatkatastrofer. Låt Citytunneln bli startskottet för en klimatpolitik som inte bara är tomt prat utan en faktisk omställning med konkreta alternativ.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga